VK freder 430.000 lejere

Mest markant er meldingen fra De konservative.

»Det Konservative Folkeparti vil være garanten for, at en borgerlig liberal regering ikke frigiver huslejen«, siger John Vinther. De konservative arbejder ellers principielt for et mere frit boligmarked efter en model, hvor huslejerne kan fritstilles i forbindelse med genudlejning. Altså en model, der holder eksisterende lejemål fri.