Meddelelser fra Ministeriet

null
Claus Iversen

Endnu ikke fuld enighed om salmonellabekæmpelse i EU
Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi ikke kunne nå til enighed i dag. Flere lande ville ikke tilslutte sig forslaget, fordi de ikke fandt, at de kunne få en tilstrækkelig garanti for medfinansiering fra EU til de bekæmpelsesprogrammer, som de ifølge forslaget skal iværksætte, siger Mariann Fischer Boel (V).
Læs meddelelsen

Mistanke om BSE i det sønderjyske område
Fødevaredirektoratet har i går fået meddelelse fra Steins laboratorium om, at laboratoriet i prøver fra to køer har påvist tvivlsom reaktion for BSE.
Læs meddelelsen