Forsvarschefer til reception med lastbilproducent kort før milliardkøb afgøres

[caption id="attachment_9403" align="alignright" width="300"]bundsgaard2 Chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, generalløjtnant Niels Bundsgaard (t.v.) på vej ind ad porten til lobbyfirma, der arbejder for Scania. Foto: Privat.[/caption]

Få uger før der udpeges en vinder i konkurrencen om at levere lastbiler til forsvaret for op mod to mia. kroner var to af de mest centrale personer i Forsvaret i forbindelse med indkøbet i sidste uge til reception hos et lobbyfirma. Tilstede var også repræsentanter for lastbilproducenten Scania, som er den ene af de to tilbageværende deltagere i milliardkonkurrencen.

Receptionen blev afholdt torsdag eftermiddag i anledning af at lobbyfirmaets "senior military advisor" Ebbe Rosgaard fyldte 70 år. Rosgaard er tidligere chef for Flyvevåbnet og er i dag ansvarlig for Rud Pedersens portefølje af forsvarskunder. Blandt de omkring 15 deltagere fra Forsvaret var chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), generalløjtnant Niels Bundsgaard, samt viceforsvarschef Per Ludvigsen. Det bekræfter Ebbe Rosgaard overfor nytkampfly.dk. Desuden er nytkampfly.dk kommet i besiddelse af billeder, der viser Niels Bundsgaard på vej ind af porten til Rud Pedersens kontor i det indre København torsdag eftermiddag.

Login

 • Anmeld

  Hjf

  Sådan korrumperer industrien eliten nutildags. Det kaldes lobbyisme..

 • Anmeld

  Flemming Madsen

  Ja man kan jo kun undres, når man så hører at lille Danmark i offentlighedens øjne er det mindst korrupte land i verden.

 • Anmeld

  KimE

  Det finns risk för vänskapskorruption då försvarsmakt och företag byter personal med varann, samma situation som i Sverige Tillverkarna-FMV-Försvarsmakten rekryterar från en mycket liten grupp som har stor kännedom om varandra och anskaffningsprocesser.

 • Anmeld

  Hans Peter Michaelsen

  Artiklen insinuerer, at der kunne være "urent trav" ifm. anskaffelsen af lastbiler. Der er helt klare regler for hvilken grad af kontakt man (FMI/Forsvaret) må have med tilbudsgivere under igangværende udbud. At man tilfældigt mødes under en reception "på neutral bane" er helt ok. I FMI er det projektlederen og projektmedarbejderne som foretager evalueringen af tilbud ift. på forhånd fastlagte kriterier og derefter fremlægger resultaterne heraf til den prokurahavende chef. Det er derfor "helt ude i skoven" ligefrem at antyde, at der - fordi to af forsvarets chefer tilfældigvis deltager i samme reception som en repræsentant fra en tilbudsgiver - skulle være tale om at det har indflydelse på anskaffelsesprocessen. Det eneste denne sag gør er, at betvivle seriøsiteten hos nytkamfly.dk

 • Anmeld

  Emil

  De er vel bare ude at søge nyt job, når de inden længe går på pension.

 • Anmeld

  leif

  Hvad så med artilleriet??Det er velkendt at mellemøstlige nationer har en århundredårig tradition for "vennetjenester"????

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  @ Hans Peter Michaelsen

  Et lobbyfirma for Scania kan vel ikke påstås at være "på neutral bane"?

 • Anmeld

  Hans Peter Michaelsen

  @Svend-Erik Hansen. Så vidt jeg kan læse, har firmaet mange andre kunder end Scania. Humlen i det hele er, at FMI interne regler klart angiver rammer for kontakt med industrien før, under og efter et udbud. Her taler vi om en alm. reception ifm. en 70 års fødselsdag. Desuden er der ingen mulighed for at en chef alene kan påvirke udfaldet af en evaluering. Det er den etablerede projektorganisation som fremlægger en anbefaling til den chef som har prokura til at beslutte. Forsvaret har således en hel klar proces som forhindrer at der tages usaglige beslutninger i materielanskaffelser.

 • Anmeld

  Hjf

  Lobbyisme ER korruption. Det er en typisk elitær antagelse at borgerne er naive. Ikke følger med i den ene skandale efter den anden - isenkram til forsvaret, til DSB, energisektoren, osv.

 • Anmeld

  Dan

  Lobbyisme er ikke korruption, men en af grundene til at der findes vagthunde. Her var der nogen som burde gø, men mon ikke medierne tager sig en slapper igen?