De Uafhængiges udlændingepolitik

null
Dagens Danmark bærer meget tydelig præg af en gennem årtier forfejlet flygtninge- og indvandrer politik. Landets magthavere har totalt mistet orienteringenssansen og år efter år tildelt et større og større antal udlændinge dansk statsborgerskab uden at forholde sig til konsekvenserne heraf. Det har resulteret i, at vi i dag ikke bare har en generation indvandrere, nej vi har både anden og tredje generations indvandrere, der ikke er integrerede borgere i Danmark, ja de har endda fået deres egen betegnelse "ny danske".

Danmark er et land hvortil der gennem hele landets historie er kommet indvandrere, disse mennesker er i løbet af bare en genration blevet integreret i det danske samfund.

Forskellen mellem nutidens indvandrere "ny danskerne" og vores forfædres "gammel danskerne" (for det er et faktum at de fleste af os har udenlandsk blod i årene bare et par generationer tilbage) er:

"Gammel danskerne" kom med idéen om at skabe sig et bedre liv gennem hårdt arbejde ved på den måde at blive en del af samfundet. "Gammel danskerne" og deres børn giftede sig med den bosiddende befolkning og var efter bare to generationer fuld integreret i det danske samfund.

Dokumentation
null

Altinget logoForsvar
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget forsvar kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00