Debat

Deloitte: Kritisk mangel på medarbejdere med cyberkompetencer gør nationen sårbar

Mere end hver tredje danske it-virksomhed efterspørger medarbejdere med kompetencer inden for cybersikkerhed, og Danmark står i 2030 til at mangle 15-20.000 fuldtidsansatte. De vil være afgørende for at sikre en robust og sikker digital fremtid for Danmark, skriver Niels Trads Pedersen.

Rekrutteringsagendaen skal rykkes helt frem på to-do-listen i den nye regerings arbejdsprogram, skriver&nbsp;Niels Trads Pedersen.<br>
Rekrutteringsagendaen skal rykkes helt frem på to-do-listen i den nye regerings arbejdsprogram, skriver Niels Trads Pedersen.
Foto: Kacper Pempel/Reuters/Ritzau Scanpix
Niels Trads Pedersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Den sikkerhedspolitiske analysegruppe, under ledelse af Michael Zilmer-John, har estimeret, at Danmark i 2030 vil være i kritisk mangel på 15-20.000 fuldtidsressourcer inden for cyber- og informationssikkerhed.

Derudover efterspørger mere end hver tredje danske it-virksomhed i øjeblikket medarbejdere med kompetencer inden for cybersikkerhed. Det er vigtigt, at vi tager denne problematik alvorligt og handler nu for at sikre en sikker og robust digital fremtid for Danmark.

Mange myndigheder og offentlige organisationer står over for en kritisk og presserende udfordring i at skaffe tilstrækkeligt med kompetente fagfolk til at besætte stillinger inden for cybersikkerhed og informationssikkerhed. 

Dette er en afgørende trussel mod den digitale infrastruktur og samfundet som helhed, da det kan resultere i alvorlige sikkerhedshændelser med ødelæggende konsekvenser for offentlige organisationer og borgere.

Brug for flere fagfolk
Realiteten er, at Danmark er et af de mest digitaliserende samfund i verden – ikke mindst når det kommer til det offentlige Danmark, hvor sagsbehandling er og bliver digital. Dette gør os enormt sårbare, da ondsindede kræfter ser mange muligheder i at udnytte netop dette.

Udover at være eksponeret for alvorlige cybertrusler, står offentlige myndigheder over for den ekstra udfordring at skaffe nok ressourcer til at besætte selv de mindre komplekse stillinger på cyberområdet. Dette er en kritisk og presserende problematik, som ikke er ny, men konsekvenserne bliver stadigt større og mere alvorlige, jo længere tid der går. 

Cybersikkerhed er afgørende for at sikre en robust og sikker digital fremtid for Danmark.

Niels Trads Pedersen
Partner i Deloitte

På lang sigt er det nødvendigt at øge kapaciteten inden for cybersikkerhed i Danmark ved blandt andet at uddanne flere fagfolk, men det skal også gøres ved at forbedre modenhedsniveauet hos de forskellige organisationer i det offentlige.

Cybersikkerhed er afgørende for at sikre en robust og sikker digital fremtid for Danmark, og derfor skal det være en integreret del af ledelsesbeslutningerne i det offentlige. Det stiller store krav til den understøttende organisation, der dagligt arbejder med cybersikkerhed for at kunne levere et korrekt og komplet risikobillede til ledelsen. 

Uden et løbende opdateret risikobillede kan ledelsen ikke træffe informerede beslutninger om, hvilke risici der er acceptabelt at løbe, samt hvilke investeringer der er nødvendige for at nedbringe risici til et acceptabelt niveau. Men ledelsen må og skal involveres på mere end et overfladisk niveau.

Rekruttering skal på to-do-listen

En dybere forståelse af cybersikkerhed betyder blandt andet, at organisationen bedre bliver i stand til at integrere beslutningstagningen på alle niveauer i organisationen.

Den nye Nationale Cyberstrategi, som blev udgivet sidste år, satte fokus på at forankre og ansvarliggøre ledelsen såvel som at implementere standarder som ISO 27001 og Information Security Management Systemer (ISMS) for at øge fokus på denne vigtige dagsorden.

Når ressourcerne er begrænsede, bør vores dygtige eksperter fokusere på opgaver, der kræver deres unikke færdigheder. Derfor er det afgørende at have et velorganiseret og forankret informationssikkerhedssystem, der baserer sig på risikoanalyse for at optimere brugen af den begrænsede kapacitet. Det er en del af løsningen, men ikke hele løsningen, på de udfordringer, som vi står over for.

Mit ønske er, at man får rekrutteringsagendaen rykket helt frem på to-do-listen i den nye regerings arbejdsprogram samtidig med, at man fokuserer på at implementere ISO 27001 til et modent niveau, som der har været krav om siden 2016. Ved at takle begge disse områder vil vi være bedre rustet til at håndtere de udfordringer, vi står over for.

For at realisere vores vision om at være en førende digital offentlig sektor er det afgørende at tage de nødvendige skridt for at sikre vores systemer og data.

Det er en investering i vores fremtid og en nødvendighed for at opretholde tilliden og integriteten i den offentlige sektor.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Niels Trads Pedersen

Partner, Deloitte
International Markedsføringsøkonom

0:000:00