Om  
Uffe Bro

Dødsfald: Fhv. formand for Dansk Fjernvarme, advokat Uffe Bro (75)

Fhv. formand for Dansk Fjernvarme gennem 25 år, fhv. byrådsmedlem (S) og oberstløjtnant, advokat Uffe Bro, Løgstør, er død, 75 år gammel.

Redaktionen

Uffe Bro var en af energisektorens store personligheder. Han var forbrugernes mand og stod vagt om den forbrugerbeskyttelse, der har været indbygget i varmeforsyningsloven siden dens start for mere end 40 år siden, skriver Berlingske.

Han var formand for Dansk Fjernvarme i 25 år og i alt i bestyrelsen for Dansk Fjernvarme i over 30 år. Frem til sin død var han tillige formand for Løgstør Fjernvarme. En post han overtog fra sin far, Vagn Bro, i 1982 og altså bestred i mere end 38 år.

Det var hensynet til varmeforbrugernes interesser, der optog Uffe Bro, mere end det var teknik eller valget af brændsler. Det var der andre, der måtte tage sig af. Utrætteligt har Uffe Bro opsøgt ministre og folketingspolitikere og særligt sin gode ven fra studietiden, partifællen Svend Auken, måtte i mange år lægge øre til Uffe Bro.

I årene med Bro som formand udviklede Dansk Fjernvarme sig fra en lille sammenslutning af fjernvarmeselskaber til en af landets største interesseorganisationer.

I 1998 blev han medlem af byrådet i Løgstør for Socialdemokratiet, først i Løgstør Kommune og siden da i Vesthimmerlands Kommune. Her havde han sæde i Økonomiudvalget og var arkitekten bag mange af kommunens budgetaftaler på tværs af byrådssalen.

Uffe Bro var født og opvokset i Løgstør og blev student fra Viborg Katedralskole 1965. Samme år blev han soldat ved Prinsens Livregiment i Viborg, hvorfra han blev hjemsendt som premierløjtnant i 1967. Den militære karriere vedligeholdt han frem til 2005, hvor han blev pensioneret som oberstløjtnant og på den baggrund udnævnt til Ridder af Dannebrog i 2003.

Uffe Bro var cand.jur. fra Aarhus Universitet 1975 og drev frem til sin pension advokatpraksis i Løgstør, hvor han i mange år virkede som forsvarsadvokat.

Uffe Bro, der var Ridder af Dannebrog, var gift med Britta Strauss Bro og efterlader sig to børn.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Uffe Bro

Fhv. formand, Dansk Fjernvarme, fhv. advokat, fhv. byrådsmedlem (S), oberstløjtnant
cand.jur. (Aarhus Uni. 1975)

0:000:00