Ekspert: Bemærkelsesværdig dom giver veteraner en ny chance for PTSD-erstatning

VETERANER: En landsretsdom kan få stor betydning for mere end 400 veteraner, der tidligere har fået afslag på at få PTSD anerkendt som arbejdsskade. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil lade dommen indgå i efterårets drøftelser om veteranindsatsen.

En landsretsdom fra slutningen af juni i år kan gå hen og betyde, at mere end 400 veteraner, der tidligere har fået afslag på at få posttraumatisk stresslidelse (PTSD) anerkendt som en arbejdsskade, skal have deres sager vurderet påny.

Det er vurderingen fra en ekspert, efter at Vestre Landsret i Viborg den 26. juni underkendte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsens principper for hvornår en krigsveteran kan få PTSD anerkendt som en arbejdsskade.

AES og Ankestyrelsen træffer i dag sine afgørelser ud fra, at der højest må være gået seks måneder fra veteranen var udsendt til de første symptomer på PTSD viser sig, samt at PTSD'en skal være fuldt udviklet inden for få år.

Login