Minister vil ikke kræve uberettiget million-støtte tilbage fra virksomheder

Forsvarets veterancenter har udbetalt i alt mere end 2,3 millioner kroner til en række virksomheder, som ikke var berettigede til pengene. Det kommer dog ikke til at få konsekvenser for hverken medarbejdere i centeret eller virksomhederne, fastslår forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Foto: Colourbox
Andreas Krog

Forsvarets veterancenter har ikke haft styr i sagsgangene i forbindelse med udbetaling af præmier til virksomheder, som ansatte veteraner. Det har betydet, at i alt 47 virksomheder fra 2017 frem til starten af 2023 har fået udbetalt jobpræmier for til sammen 2,3 millioner kroner, selv om de ikke levede op til alle lovens kriterier.

For at få præmien på 50.000 kroner per veteran, skal virksomheden forud for ansættelse af veteranen have Veterancentrets bekræftelse på, at veteranen er i målgruppen. Veteranen skal desuden være ansat minimum 15 timer om ugen i 26 uger, ansættelsen må ikke have været afbrudt, virksomheden skal søge om udbetaling af jobpræmien tidligst 26 uger og senest 52 uger efter ansættelsens start, og virksomheden skal vedlægge dokumentation for opfyldelsen af kriterierne sammen med ansøgningen.

Kun fire ud af 51 virksomheder levede op til alle kriterier.

”Jeg finder det meget kritisabelt, at forvaltningen af ordningen har været så mangelfuld, at der er blevet udbetalt jobpræmier til et stort antal virksomheder, der ikke opfyldte alle lovens kriterier,” skriver forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i en redegørelse om sagen til Folketingets forsvarsudvalg.

{{toplink}}
Altinget logoForsvar
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget forsvar kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
Læs også

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er derfor blevet pålagt at føre skærpet tilsyn med Veterancentrets forvaltning af lov om jobordning for´veteraner og afrapportere årligt til Forsvarsministeriet. Der er desuden blevet iværksat tiltag for at forbedre de interne processer og sagsgange hos Veterancentret.

0:000:00