Debat

EL-medlem: Mit parti har ukritisk accepteret USA's retorik om Rusland

Enhedslistens årsmøde er fornyelig afsluttet. Og på mange måder er årsmødets vedtægter en gevaldig højredrejning, hvad angår vores holdning til Nato, skriver Ali Hansen.

Vi glemmer i forbifarten, at Rusland har en regering, et parlament og et nationalsikkerhedsråd, der ”muligvis” er med til at beslutte begivenhedernes gang, skriver Ali Hansen.
Vi glemmer i forbifarten, at Rusland har en regering, et parlament og et nationalsikkerhedsråd, der ”muligvis” er med til at beslutte begivenhedernes gang, skriver Ali Hansen.Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix
Ali Hansen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvorfor står Enhedslisten sammen med Nato i Ukraine-konflikten?

Enhedslistens årsmøde er fornyelig afsluttet. På mange måder er årsmødets vedtægter en gevaldig højredrejning, hvad angår vores holdning til Nato.

Faktum er, at vores tidligere principprograms klare holdning om udmeldelse af Nato er reduceret til, at ”så længe Danmark er medlem af Nato, arbejder Enhedslisten imod Natos bidrag til angrebskrige og rustningskapløb.”  

Magthaverne anvender alle midler til at begrænse vores frie tænkning

Ali Hansen, medlem, Enhedslistens fred- og konfliktløsningsgruppe

Faktum er, at et forslag om ”afskaffelse af alle atomvåben” fik kun to tredjedel af stemmerne. Cirka en tredjedel af de delegerede har enten stemt imod forslaget eller har fundet det ligegyldigt.

Faktum er, at et af Danmarks største venstrefløjspartier og arvtagere af en klar antimilitaristisk tradition, fjernede mange forslag om fred fra dagsordenen på årsmødet, af bureaukratiske grunde.

Hvordan kunne det komme så vidt? 

Nedenstående fremlægger jeg to mulige årsager til Enhedslistens nuværende højredrejning om krig og fred.

Vestens røgslør

Mange mener, at pressens ensidige dækning af begivenhederne i Ukraine og mediernes fjendtlige sprogbrug om Rusland kunne have påvirket vores holdning til Nato.

Allerede for mange år siden skrev Lakoff, den amerikanske professor i sprogvidenskab om ”framing”. Lakoff gennemgår mange metaforer og fortællingsteknikker, som minutiøst bliver designet af højrefløjen til at rammesætte vores tænkning.

Marx siger også, at den herskende klasses tanker også er samfundets herskende tanker.

Således anvender magthaverne alle midler til at begrænse vores frie tænkning. Bestemte metaforer og narrativer, som velvilligt bliver gentaget i mainstream medier, lægger spor til, hvilken vej vores tankestrømme skal køre på.

Læs også

Det ser ud som om, at ”den frie presse” allerede har dannet rammerne for vores tænkning.

Enhedslisten har således ukritisk accepteret og genanvendt USA's og Natos retorik om Rusland. Vi påstår, ligesom mainstream medier, at 150 millioner russere og verdens største land bliver regeret af psykopaten Putin.

Vi glemmer i forbifarten, at Rusland har en regering, et parlament og et nationalsikkerhedsråd, der ”muligvis” er med til at beslutte begivenhedernes gang.

Ligeledes anvender Enhedslisten ukritisk et begreb som ”regelbaseret verdensorden”, som amerikanske politikere har opfundet for at underminere ethvert forsøg på at udfordre USA's hegemoni i verden.

Selv om vi taler om folk på venstrefløjen, som er vant til sproglige finter fra kapitalismen og er bevidste om de herskende klassers kulturelle indflydelse på vores tænkning, ser det tilsyneladende ud som om, vi nemt falder i disse fælder.

Den regelbaserede verdensorden

”Framing” belyser ikke hele sandheden. Derfor bliver det nødvendigt at finde en anden supplerende forklaring på Enhedslistens kursskifte, hvad angår Nato. Marx siger, at vores holdninger, herunder vores politiske holdning, er baseret på vores placering i samfundets hierarki og verdensranglisten.  

Det ser ud som om, at vi i Enhedslisten gerne vil bevare den unipolære verden, fordi vi også nyder godt af dens goder

Ali Hansen, medlem, Enhedslistens fred- og konfliktløsningsgruppe

Fornyelig bragte The Telegraph of Kolkata resultaterne af en global opinionsundersøgelse publiceret i New York Times.

Denne undersøgelse viser, at Ukraine-konflikten har ændret den offentlige holdning i udviklede lande (i USA og Europa samt Østasien), mod både Rusland og Kina; derimod var holdningen til både Rusland og Kina i lande, der ligger udenfor den rige del af verden anderledes.

Om undersøgelsen skriver, Prabhat Patnaik, den indiske økonom i People’s Democracy således:

”I et årti før Ukraine-krigen var den offentlige mening i en lang række lande, der strækker sig fra det kontinentale Eurasien til det nordlige og vestlige Afrika, blevet mere gunstig over for Rusland, […]; Ukraine-krigen har tilsyneladende ikke gjort den store forskel på dette faktum. Det samme gælder også for den offentlige mening over for Kina.”

Det ser ud som om, at den fattige del af Østen og det nordlige og vestlige Afrika stadig er præget af kolonitidens plyndring, drab og udnyttelse.

De har tilsyneladende ikke noget imod, at den herskende ”regelbaserede verdensorden” bliver ændret. Et stort flertal i disse lande hilser en multipolær verden velkommen.

Den herskende klasse

Min hypotese er derfor følgende. Når vi (et flertal i Danmark og inden for Enhedslisten), skal tage stilling til Ukraine-konflikten, står vi ukritisk sammen med USA og Nato, fordi vi instinktivt føler os truet af en multipolær verden.

Vi ønsker ikke en multipolær verden, som truer vores privilegier. Vi vil gerne fortsat bruge vores 80 procent af verdens resurser, selv om vi kun udgør 20 procent af verdens befolkning.

Også af denne grund er vi i Enhedslisten ikke konsekvente i vores udenrigspolitik.

Vi stemmer for våbenleverance til Ukraine, men vi vil aldrig finde på at forslå våbenleverance til irakernes modstand mod Natos besættelse.

Læs også

Solidariteten og medfølelsen tager nemt overhånd, når Enhedslisten taler om Ukraine, men hvorfor har vi ikke lavet sympatiaktioner for de døde og sårede i Natos angreb i Libyen, som Enhedslisten i øvrigt stemte for. 

Partiets top pointerer Ukraines suverænitet, når det handler om østukrainernes selvstændighed eller selvbestemmelse over for centralmagten. Men de taler ikke om Syriens suverænitet, når det handler om kurdernes løsrivelse fra Syrien.

Ingen i Enhedslistens top spørger, Hvorfor Putin skal for den internationale straffedomstol, mens Bush og Blair skal gå ustraffet for deres forbrydelser i Irak? 

Det ser ud som om, at vi i Enhedslisten gerne vil bevare den unipolære verden, fordi vi også nyder godt af dens goder. Her har vi en fælles interesse med den herskende klasse.

Derfor er vores politik om Nato, Ukraine, Rusland og konflikten i Mellemøsten, som den er.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ali Hansen

Lærer, Behandlingsskolerne, fhv. medlem af Borgerrepræsentationen (EL), Københavns Kommune

0:000:00