Grænsekontrol koster Forsvaret knap 100 millioner kroner

UDGIFTER: Hæren og Hjemmeværnet brugte i 2018 tilsammen knap 100 millioner kroner på at hjælpe politiet med grænsekontrol. Det er mere, end politiet selv brugte på opgaven.

Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix
Andreas Krog

Forsvaret havde i 2018 større udgifter ved at hjælpe politiet med grænsekontrol, end politiet selv havde. Således udgjorde Forsvarets merudgifter til grænsekontrol omkring 96,1 millioner kroner fordelt mellem cirka 73,7 millioner kroner ved Hjemmeværnet og cirka 22,4 millioner kroner ved Forsvaret. Hos politiet beløb merudgifterne sig kun til omkring 85,3 millioner kroner sidste år.

Det fremgår af et svar fra Forsvarsministeriet til Altinget: forsvar samt et aktstykke fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Folketingets finansudvalg. Her anmoder Søren Pape Poulsen om en ekstrabevilling til at dække politiets merudgifter.

426 årsværk
Når Forsvaret har større udgifter end politiet selv til politiopgaven med at udføre grænsekontrol, så hænger det blandt andet sammen med, at der er flere soldater og hjemmeværnsfolk udkommanderet til opgaverne, end der er politifolk og politikadetter. Årsværksforbruget til den midlertidige grænsekontrol forventes for hele 2018 således at udgøre cirka 426 årsværk. Heraf vil politiets indsats udgøre cirka 154 årsværk, politikadetternes indsats vil udgøre cirka 57 årsværk, mens bistanden fra Hjemmeværnet og Forsvaret vil udgøre henholdsvis cirka 138 og 77 årsværk i 2018.

Altinget logoForsvar
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget forsvar kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00