Debat

Historiker: Investeringer i Hjemmeværnet er en lavthængende frugt, som ingen plukker

Vi bør styrke Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen som noget af det første. Her kan forligsmidlerne få hurtigt afløb til simple, men relevante kapaciteter, som øjeblikkeligt styrker samfundssikkerheden og trygheden i befolkning, skriver Niels Klingenberg Vistisen.

Det er skammeligt, at Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen overhovedet ikke fremgår af den politiske debat, skriver Niels Klingenberg Vistisen.
Det er skammeligt, at Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen overhovedet ikke fremgår af den politiske debat, skriver Niels Klingenberg Vistisen.Foto: Mikkel Berg Pedersen/Freelance/Ritzau Scanpix
Niels Klingenberg Vistisen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Truslen mod Danmark stiger, må man forstå på forsvars- og statsministeren, som efter sikkerhedskonferencen i München endelig taler samme sprog som vore nordiske kollegaer, som direkte har advaret mod krig.

Truslen er dog fortsat ikke en militær trussel, siger forsvarsministeren med henvisning til en vurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Men hvad er truslen så, og hvad siger Politiet Efterretningstjeneste, som har ansvaret for sikkerheden nationalt – herunder truslen fra spionage og sabotage?

Det er måske meget godt, at der ikke er en militær trussel, for opbygningen af Forsvaret har meget lange udsigter: Vi har intet luftforsvar, hærens brigade halter og mangler udstyr, og hvornår mon den sidste F-35 er leveret?

På Forsvaret selv må man forstå, at man slet ikke kan bruge alle de milliarder, der politisk er lovet, og måske er det derfor, at der slet ikke kommet nogen af dem ud i Forsvaret endnu.

Men der er to steder, hvor Forsvaret og samfundssikkerheden kan styrkes hurtigt, uden store materielindkøb, der tager årevis, og hvor der er brug for pengene: Det er Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Hjemmeværnet er den eneste militære organisation i Danmark, som kan stille med kort varsel og operere i samarbejde med lokale myndigheder.

Niels Klingenberg Vistisen
Krigshistoriker

Begge er organisationer under Forsvarsministeriet, og de kan have afgørende betydning i en krise eller ved et angreb, men de er begge nærmest fraværende i debatten.

Debatten om Forsvaret handler næsten udelukkende om hærenheder, skimmelsvamp, værnepligt og så videre – og det er der god grund til, men ingen af delene er umiddelbart anvendelige i et avanceret hybridt angreb, med en begrænset militær trussel.

Derfor bør øjnene for politikere og for Forsvaret rettes mod en øjeblikkelig styrkelse af både Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Hjemmeværnet

Hjemmeværnet er den eneste militære organisation i Danmark, som kan stille med kort varsel og operere i samarbejde med lokale myndigheder. Der kan snart ikke ske et trafikuheld eller forbrydelse i Danmark, før der står politihjemmeværnssoldater og dirigerer trafik eller afspærrer.

Hjemmeværnet har også varetaget grænsekontrol og bevogtning af jødiske steder i København. Hjemmeværnet er uddannet til bevogtning af kritisk infrastruktur, civile og militære installationer – noget som Hæren ikke er. Dertil kommer den vigtige værtsnationsstøtte i Nato-regi.

Derudover har Hjemmeværnet også en opdateret opmærksomhedsuddannelse, hvor de lærer at holde øje med ændringer i normalbilledet, naturligvis russisk spionage og forberedelse til sabotage. Hvem ellers i samfundet kan eller gør det?

Læs også

Hjemmeværnet er både afskrækkelse og den bedste reaktionsstyrke i tilfælde af begrænset angreb eller sabotage, hvad enten truslen er militær eller hybrid.

Men Hjemmeværnet døjer med for få penge til udrustning, og det er altså ikke artillerisystemer, der er års leveringstid på. Det er noget så simpelt som uniformer, IT-udstyr, klassificerede systemer og masser af droner til beskyttelse og overvågning.

Det vil kunne løses med få millioner, som hurtigt kunne gøre gavn. Måske skulle man se på bedre økonomisk kompensation for frivillig tjeneste og uddannelse. Og en opdateret lovgivning, så Hjemmeværnet må have lov at se efter russiske spioner, uden at det fortolkes som ulovlig national efterretningsvirksomhed.

PET skal lære at bruge dem som øjne og ører i lokalsamfundet. Søg eventuelt på øvelse HUGIN ved Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland og bliv inspireret.

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen er mere vigtig end nogensinde. De kommunale beredskaber er skåret ned, og specialudstyr mangler, det har formanden for danske beredskaber udtalt.

Jo stærkere vi står, jo mindre attraktivt er det at lave sabotage og hybride angreb.

Niels Klingenberg Vistisen
Krigshistoriker

Beredskabsstyrelsen er en vigtig komponent ved et angreb, militært eller hybridt.

Beredskabsstyrelsen anvender værnepligtige på en fremragende måde til alt fra brandslukning til miljøindsatser og kan hurtigt bruges til uddeling af mad, vand, genetablering af kritisk infrastruktur, genopretning af kommunikation og så videre.

Her er behov for simple ting som indkvartering til flere værnepligtige, flere befalingsmænd og instruktører, lastbiler, generatorer – noget der er kortere leveringstid på, end på avancerede våbensystemer. Og så er det, hvad vi samfundssikkerhedsmæssigt har brug for.

Styrk Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen nu. Her kan pengene få hurtigt afløb til simple, men relevante kapaciteter, som øjeblikkeligt styrker samfundssikkerheden, trygheden i befolkning, og som afskrækker Rusland.

Jo stærkere vi står, jo mindre attraktivt er det at lave sabotage og hybride angreb. Det er skammeligt, at disse to nøgleorganisationer i vores samfunds nationale beredskab overhovedet ikke fremgår af den politiske debat, og det bør ændres omgående. Det er en decideret lavthængende frugt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Niels Klingenberg Vistisen

Krigshistoriker
cand.mag

Troels Lund Poulsen

Vicestatsminister, forsvarsminister, partiformand, MF (V)
Student (Tørring Amtsgymnasium 1995)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

0:000:00