Historiker: Danmark møder uset skarp konkurrence om internationale indsatser

DEBAT: Dansk deltagelse i fredsbevarende missioner er en fællesnordisk diplomatisk satsning, der går ud på andet end at åbne markeder. Men også her er konkurrencen øget, og nye praksisser og aktører truer et reduceret dansk diplomati, skriver SDU-forsker Kristine Kjærsgaard.

Af Kristine Kjærsgaard
Lektor, Afdelingen for Historie, Syddansk Universitet

Det er uheldigt, når et mindre land som Danmark reducerer antallet af ambassader og fokuserer sit internationale diplomati på at skabe økonomisk vækst og indtjening.

For danske virksomheder er det naturligvis fordelagtigt, at danske ambassader er med til at åbne nye markeder.

Udenrigspolitik, som diplomatiet skal understøtte, er dog mere end udenrigsøkonomi. Udenrigspolitikken skal være med til at sikre national suverænitet og fremme bestemte normer og værdier internationalt.

Flere “ambassadører” i dag
I diplomatiet i dag opererer flere end traditionelle statslige aktører. Der er kommet flere diplomatiske spillere på banen, for eksempel ngo’er og medier, og der benyttes nye diplomatiske praksisser som twitter-diplomati og diplomati via sociale medier.

Samtidig er hele det internationale system i en globaliseret verden transnationalt og rækker ud over det traditionelle mellemstatslige internationale system. Det system, hvor stater varetager deres interesser ved at være til stede i andre lande med ambassader og repræsentationer.

I en så mangfoldig diplomatisk verden er det centralt for et mindre land som Danmark at styrke sit klassiske diplomati frem for at svække det.

Uden et robust klassisk diplomati bliver det vanskeligt for os at varetage danske udenrigspolitiske interesser bredt.

Diplomatiet er til for blandt andet at gøre Danmark til en attraktiv international partner i alle aspekter af udenrigspolitikken – økonomisk, politisk og værdimæssigt.

Konkurrence om fredsindsatser
Lad mig give et konkret eksempel på, hvordan diplomatiet har betydning: Dansk deltagelse i FN's fredsbevarende og fredsskabende operationer.

Fredsindsatser har været vigtige for dansk udenrigspolitik både under og efter Den Kolde Krig. Under Den Kolde Krig etablerede de nordiske lande ligefrem en nordisk model for peacekeeping. I anden halvdel af 1990’erne overgik en række FN-operationer til Nato, også med dansk deltagelse. Efter 2001 har Danmark især deltaget i krige i Nato-regi og i koalition med USA.

Danmarks interesse for at bidrage til FN-operationer fremadrettet synes dog at gøre sig gældende. I 2014 henviste Sveriges faste repræsentant ved FN på de nordiske landes vegne til den nordiske tradition for peacekeeping og understregede, at de nordiske lande fortsat er klar til at engagere sig i FN's fredsbevarende virksomhed og i udviklingen af FN’s koncept for peacekeeping.

Bangladesh brander sig på FN-indsatser 
Det kan imidlertid blive en udfordring for de nordiske lande, herunder Danmark, at fastholde traditionen for at medvirke i FN's fredsbevarende indsatser. For ligesom der er kommet flere diplomatiske spillere på banen, er andre lande også begyndt at satse på peacekeeping i FN-regi som en ny international branding-strategi.

I 2015 toppede Bangladesh listen over bidragydere til FN's fredsbevarende virksomhed. Formålet var at styrke landets internationale image og placere folk fra Bangladesh i centrale positioner i internationale organisationer.

Hvis Danmark ønsker at genoptage sin tradition for militært engagement og position i FN's – og ikke blot Natos – fredsbevarende operationer, skal Danmark kunne indgå i konkurrencen om at være en attraktiv partner på området.

Kommercielt fokus rammer for snævert
Karakteren af de danske styrker er selvfølgelig vigtig, men det handler også om, at Danmark skal være synlig både bredt internationalt og i FN-sammenhæng. Det vil sige en bredere diplomatisk satsning, der går ud på andet end at åbne markeder.

Den internationale orden er heller ikke varig stabil. Og i en potentiel foranderlig verden er det ikke tilstrækkeligt at satse snævert på en kommerciel strategi. I hvert fald ikke, hvis man ønsker indflydelse på foranderligheden.

Derfor er det afgørende, at dansk diplomati prioriterer en bred repræsentation som grundlag for at være til stede og synlig i bi- og multilaterale forhandlinger.

Forrige artikel Danske Rederier: Der er behov for ny dansk piratstrategi Danske Rederier: Der er behov for ny dansk piratstrategi Næste artikel Debattør: Hvorfor hylder vi diktator-Putin med et VM? Debattør: Hvorfor hylder vi diktator-Putin med et VM?