Kommentar af 
Michael Ehrenreich

Ingen vej uden om – Ukraine skal med i Nato og EU

Ukraine skal optages i Nato og EU for at overleve som selvstændigt land. De to organisationer må derfor leve op til deres ansvar og fastlægge en køreplan for optagelse. De første skridt bør tages på Nato-topmødet i den kommende uge, skriver Michael Ehrenreich

Foto: Daina Le Lardic/Reuters/Ritzau Scanpix
Michael Ehrenreich
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Med krigen i Ukraine er nye udvidelser af Nato og EU kommet tilbage på den internationale dagsorden, men desværre er debatten ved at drukne i praktiske spørgsmål og bekymring for konsekvenserne på både kort sigt og i det længere perspektiv.

Er Ukraine og de øvrige lande, der banker på, klar til at blive optaget? Vil det være for stor en mundfuld for de to vestlige organisationer? Hvad vil det koste? Og vil særligt endnu en runde med Nato-udvidelser provokere Rusland?

Der hviler et stort ansvar på deltagerne ved Nato-topmødet i den kommende uge i Litauens hovedstad Vilnius for at skære igennem og fastlægge en konkret køreplan for optagelse af Ukraine og andre ansøgerlande i det russiske nabolag så hurtigt som muligt - hvilket for Ukraines vedkommende vil sige, når krigen er slut.

Dermed er medlemskab af Nato den eneste mulighed for at afskrække russerne. Det gælder for Ukraine på sigt efter en afslutning af fjendtlighederne. Men det gælder her og nu for en række andre af Ruslands nabolande

Michael Ehrenreich

Tilsvarende gælder for EU-landene, at man bør lægge forsigtigheden til side og indlede optagelsesforhandlinger med Ukraine, Moldova, Georgien, landene på det vestlige Balkan og andre, som ønsker at blive en del af det europæiske fællesskab, så snart forhåndskriterierne er opfyldt.

Den estiske statsminister Kaja Kallas har helt ret, når hun fremhæver, at det må være slut med gråzonerne i det europæiske sikkerhedsbillede som kilden til aggression og krig.

Kun ordnede sikkerhedspolitiske forhold kan sikre europæisk sikkerhed på længere sigt.

Grundlaget for hendes argumentation er selvfølgelig det amerikanske engagement i Nato og den tilhørende sikkerhedsgaranti. USA er den eneste magt, som Rusland virkelig har respekt for og ikke vover at lægge sig ud med militært.

Dermed er medlemskab af Nato den eneste mulighed for at afskrække russerne. Det gælder for Ukraine på sigt efter en afslutning af fjendtlighederne. Men det gælder her og nu for en række andre af Ruslands nabolande.

Forestiller man sig, at øst-udvidelserne af Nato for 25 år siden ikke var blevet gennemført, var Ukraine næppe blevet det første mål for Ruslands imperialistiske kurs. Det var snarere blevet de små baltiske lande og måske også andre i Centraleuropa.

Beslutsomheden dengang bør give stof til eftertanke.

Havde modige europæiske og amerikanske politikere ikke handlet, mens tid var, havde de europæiske lande samlet set stået i en langt værre situation i dag uden muligheder for effektivt at modstå russisk aggression.

Læs også

Øst-udvidelserne blev fra vestlig side ledsaget af en fremstrakt hånd til Rusland om samarbejde, herunder i Nato-regi. Men russerne accepterede aldrig nabolandenes ret til selv at bestemme deres alliancemæssige tilhørsforhold og trak sig siden ud af samarbejdet.

I lyset af, at Rusland i perioden fra afslutningen af Anden Verdenskrig frem til Berlinmurens fald med brutal magt underlagde sig hele Østeuropa, virker argumentet om ikke at provokere russerne absurd.

I dag - efter overfaldet på Ukraine - forekommer det at være en fornærmelse.

Det siges og skrives ofte ved højtidelige lejligheder, at Europa fremover må tage større ansvar for egen sikkerhed. De politiske vinde kan hurtigt skifte i USA, og under alle omstændigheder vil amerikanerne i de kommende år forstærke deres fokus på Kina.

Men det vil vare adskillige år, før de europæiske lande bliver i stand til at løfte en større del af den forsvarsmæssige byrde. Opbygning af militære kapaciteter og industriel omstilling til produktion af våben og ammunition kræver lang tid.

Sikkerhedspolitik er imidlertid ikke kun et spørgsmål om krudt og kugler.

Også politisk stabilitet, økonomisk udvikling og reformer i retning af større frihed, god regeringsførelse og demokratiske rettigheder er vigtige elementer.

Det vigtige lige nu er, at de nuværende EU-lande sætter handling bag ordene om at yde mere til det fælles forsvar af Europa og sætter en ramme for fællesskabets udstrækning i fremtiden

Michael Ehrenreich

Med en stor EU-udvidelse har de europæiske lande muligheden for at yde et omfattende bidrag til Europas fælles sikkerhed. En udvidelse med de ovennævnte lande vil være et afgørende strategisk skridt, ikke mindst i den nuværende situation.

Landene er forskellige, og vejen mod EU-medlemskab vil variere meget. Men det vigtige lige nu er, at de nuværende EU-lande sætter handling bag ordene om at yde mere til det fælles forsvar af Europa og sætter en ramme for fællesskabets udstrækning i fremtiden.

Man har gjort det før. Udvidelsen med Østeuropa blev besluttet på et tidspunkt, hvor der ligeledes var stor usikkerhed om konsekvenserne.

Men det strategiske sigte var tydeligt, og målene blev nået. Vejen mod medlemskab blev i de enkelte lande en drivkraft for reformer, fremgang og velstand til gavn for hele Europa.

Kritikere af denne vision hævder, at et EU med måske 36 medlemslande ikke kan være funktionsdygtigt.

Men det sagde man også i forbindelse med udvidelserne til de nuværende 27 medlemmer. At det vil kræve tilpasning af EU's egne beslutningsprocesser er indlysende, men det bør ikke stå i vejen.

Læs også

For Ukraines vedkommende er optagelse i Nato og EU den eneste mulighed for at overleve som selvstændigt land, og det kan blive et brændende spørgsmål allerede i forbindelse med forhandlinger om en våbenhvile.

Lykkes det ikke Rusland at erobre Ukraine, hvad alt tyder på, vil Moskva sigte efter en løsning, hvor landet helt eller delvist efterlades i et sikkerhedsmæssigt tomrum, måske endda en frossen konflikt, uden mulighed for at tiltrække udenlandske investeringer og økonomisk samkvem med omverdenen i det hele taget.

Alene af den grund er det afgørende, at Nato og EU ikke ryster på hånden, men at man klart og tydeligt tilkendegiver, hvad endemålet er.

Der er ingen vej uden om - og man må gerne begynde i Vilnius i den kommende uge.   

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Ehrenreich

Fhv. hofmarskal og chefredaktør, kammerherre
journalist (DJH 1979)

Kaja Kallas

Premierminister, Estland
jura (University of Tartu 1999), EMBA (Estonian Business School 2010)

0:000:00