Kritik af lukkethed i FE-undersøgelse

TILLID: Der bør være videst mulig åbenhed om undersøgelsen af Forsvarets Efterretningstjeneste, hvis offentligheden skal have tillid til undersøgelsen, mener Institut for menneskerettigheder.

Det dur ikke at regeringen vil holde kortene så tæt til kroppen, at offentligheden kun får et resume af konklusionerne, når en undersøgelseskommission om godt et åre forventes at have kulegravet sagen om kritikken af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det mener Institut for menneskerettigheder i anledning af, at Folketinget torsdag førstebehandler den særlov, der skal fastlægge rammerne for undersøgelseskommissionens arbejde.

Minimalistisk udgangspunkt
Instituttet anerkender, at hensynet til statens sikkerhed er legitimt og kan betyde, at der vil være visse begrænsninger i offentlighedens adgang til undersøgelseskommissionens beretning.

Login