L 114 (Justitsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v., lov om krigsmateriel m.v. og lov om jagt og vildtforvaltning. (Strammere kontrol med våbentilladelser, øget sikkerhed ved besiddelse af våben og opbevaring af ammunition m.v.).

Lovforslaget vil implementere de nødvendige lovændringer som følge af regeringsudspillet ”Strammere greb om våben” fra juni 2023.

Lovforslaget omhandler ændringer i lovgivningen vedrørende våben og eksplosivstoffer, krigsmateriel samt jagt og vildtforvaltning. Formålet er at stramme kontrollen med våbentilladelser og øge sikkerheden ved besiddelse af våben og opbevaring af ammunition.

Forslaget vil bl.a.:

- Forbedre muligheden for at give afslag på våbentilladelser til personer dømt for grovere lovovertrædelser i en vis tidsperiode herefter.

- Give tilladelse til, at politiet kan indhente helbredsoplysninger i forbindelse med afgivelse af våbentilladelser.

- Etablere en særlig ordning, hvor relevante offentlige myndigheder kan indgive en bekymringsindberetning til politiet.

- Skærpe bødestraffen for bl.a. uforsvarlig opbevaring af våben, ligesom der lægges op til en skærpelse af bødestraffen for ulovlig besiddelse af ammunition.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2024.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Hummelgaard

Justitsminister, MF (S)
cand.jur. (Københavns Uni. 2012)

0:000:00