Debat

Lars Struwe: Der er brug for en ny tankegang i både Forsvaret og Forsvarsministeriet

Forsvaret har været ramt af den ene møgsag efter den anden siden begyndelsen af 00'erne. Nu er to departementschefer og en forsvarschef blevet fyret inden for få år. Men det er næppe nok til at løse krisen. Der er brug for en ny tankegang, skriver Lars Bangert Struwe.

Der er tilsyneladende opstået en kultur i de militære stabe og i Forsvarsministeriet, der skaber en lang række helt uacceptable sager, skriver Lars Bangert Struwe.
Der er tilsyneladende opstået en kultur i de militære stabe og i Forsvarsministeriet, der skaber en lang række helt uacceptable sager, skriver Lars Bangert Struwe.Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix
Lars Bangert Struwe
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Forsvarsministeriet og Forsvaret har igennem mere end 20 år været ramt af den ene krise efter den anden. Det har ikke været dårligt førte militære operationer, for her har man typisk klaret sig godt med det materiel og de soldater, man havde til rådighed. Kriserne har mest af alt været økonomiske, ledelsesmæssige og politiske – ofte belyst via lækkede dokumenter. 

Vi må alle spørge os selv om, hvordan det kan være, at landets forsvar er endt i denne situation. Det er min påstand, at der tilsyneladende er opstået en kultur i de militære stabe og i Forsvarsministeriet, der skaber en lang række helt uacceptable sager. Der er tale om mindst syv forskellige typer af problemer, der i værste fald er sket samtidigt eller har accelereret hinanden.

De syv punkter, som kriserne konstant handler om, er: 1. Dårlig økonomistyring. 2. Politisering af beslutningsprocesser. 3. Økonomi prioriteres over den sikkerhedspolitiske situation. 4. Manglende opfyldelse af mål. 5. Mangler i materiel eller lagre. 6. Lækkede informationer i pressen. 7. Dårligt forhold imellem politisk ledelse, den civile ledelse i departement og Forsvarets ledelse.

Organisationsændringer er kun en lille del af løsningen på Forsvaret og Forsvarsministeriets problemer.

Lars Bangert Struwe
Generalsekretær, Atlantsammenslutningen

Et startpunkt til en forståelse af problemerne er slutningen af 1990'erne, hvor Forsvaret havde fået nye opgaver og skulle omstille sig fra Den Kolde Krig til nye opgaver.

Forsvarschef general Jørgen Lyng og daværende forsvarsminister Hans Hækkerup (S) havde kørt et dygtigt parløb, hvor de respekterede hinanden og de forskellige fagligheder. Det gjorde, at de danske styrker i eks-Jugoslavien havde et robust mandat med blandt andet Leopard-kampvogne, så de kunne forsvare sig.

20 års nedskæringer

De næste 20 år blev præget af et forsat reduceret Forsvar, der samtidigt leverede til farlige internationale operationer. Denne aktivistiske udenrigspolitik kombineret med strammere og strammere økonomi gjorde, at man i Forsvaret både indførte rent ud sagt tåbelige anskaffelsesprocedurer, hvor man for eksempel fik bygget tre områdeluftforsvarsfregatter, men ikke indkøbte de missiler, der gav dem funktionen.

Fra ministeriet og politisk hold ønskede man styr på økonomien – eller rettere store besparelser. Det gjorde, at man med udgangspunkt i konsulentrapporter fjernede lagre og gik over til "just in time", hvilket ikke giver nogen mening i en krigslogik. Her tilsidesatte man Forsvarets formål – forsvar af Danmark – for besparelser. Det prægede herefter Forsvarsministeriet og Forsvarets arbejde.

Læs også

Man fik en tankegang, hvor man hele tiden håbede, at hvis man fik en kapacitet eller brugte en kapacitet i internationale operationer, så kunne man få efterbevillinger af for eksempel ammunition eller missiler. Man skulle bruge materiellet, ellers mistede man det. Et eksempel er artilleriet, der ikke blev brugt i de internationale operationer, hvorfor det nærmest blev fjernet, og en genanskaffelse trak langt ud.

Man brugte i 2014 en havareret helikopter, som årsag til, at Forsvaret ikke havde råd til at anskaffe artilleri. Økonomisk gav det ingen mening. Så dyr er en helikopter ikke. Men det artillerisystem, man havde peget på, var israelsk. Så økonomi blev brugt til at stoppe en politisk betændt sag.

Denne og mange andre sager har gjort, at man politiserer beslutninger internt i Forsvaret på lavt niveau, så man håber at kunne få de politiske resultater, som man ønsker i de enkelte dele af Forsvaret.

Dybt politiseret kultur

I Forsvarsministeriet trak man dele af styringen af de militære operationer ind i ministeriet i stedet for at nøjes med at skabe de politiske rammer. Samtidigt gjorde det, at Forsvaret blev fragmenteret. Det var få fly, et skib eller et kompagni eller bataljon, man indsatte. Det var ikke det samlede Forsvar, som man fokuserede på.

Politikerne har ikke opstillet en overordnet strategi for Forsvaret, men fokuseret på de enkelte missioner.

Lars Bangert Struwe
Generalsekretær, Atlantsammenslutningen

Det har også medført, at man fra politisk hold har haft stor interesse for de enkelte missioner, men ikke det samlede Forsvar. Politikerne har ikke opstillet en overordnet strategi for Forsvaret, men fokuseret på de enkelte missioner eller de små ting. Enkelte politikere har så krydret det hele med forsøg på at trække ressourcer til lige præcis deres valgkreds.

Både i Forsvarsministeriet og i Forsvaret har man i denne dybt politiserede kultur ønsket at styre den offentlige mening. Derfor har der været det ene læk efter den anden.

Senest lækkede nogle et signal fra fregatten Iver Huitfeldts chef. Da forsvarsministeren bad om en redegørelse, kunne TV 2 rapportere fra redegørelsen, inden ministeriet offentliggjorde den. Her peger pilen på Forsvarskommandoen, idet redegørelsen forklarede, at det var ministeriet, der havde fejlet.

For få år siden lækkede nogen til Berlinske oplysninger om Danmarks vigtigste samarbejder med USA. Her pegede pilen på meget få personer i Forsvarsministeriet – muligvis den hjemsendte departementschef. Dette er udtryk for en giftig kultur, der må og skal stoppes.

Organisationsændringer er derfor kun en lille del af løsningen på Forsvaret og Forsvarsministeriets problemer. Der skal skabes en overordnet strategi for Forsvaret, så det kan kæmpe i rammen af Nato. Det kræver, at man tænker anderledes.

Samlet set har man igennem 20 år nedbrudt de faglige skel. Derved er militære beslutninger blevet politiske, eller økonomiske beslutninger er blevet militære. Det er uholdbart, og man skal skabe en ramme, der nøje skelner imellem militære, økonomiske og politiske anbefalinger og beslutninger. Det kræver en markant ledelsesmæssig indsat og en politisk indsats.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Bangert Struwe

Generalsekretær, Atlantsammenslutningen
cand.mag. i historie og statskundskab (Københavns Uni. 2000), ph.d. i historie (Syddansk Uni. 2009)

0:000:00