Natos topledere: Ukraine skal opfylde betingelser efter krigen, før medlemskab bliver muligt

Trods pres fra præsident Volodymyr Zelenskyj konkluderer alliancens topmøde, at Ukraine ikke kan få noget betingelsesløst løfte om optagelse i Nato.

Mens Natos ledere drøftede Ukraines forhold til alliancen, holdt præsident Zelenskyj tale inde i det centrale Vilnius.
Mens Natos ledere drøftede Ukraines forhold til alliancen, holdt præsident Zelenskyj tale inde i det centrale Vilnius.Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix
Thomas Lauritzen

VILNIUS: ”Nato vil gøre Ukraine mere sikkert, og Ukraine vil gøre Nato mere sikkert,” sagde den ukrainske leder tirsdag aften i en tale på en plads i det centrale Vilnius:

”Jeg er rejst hertil i håbet om et Nato, der ikke tvivler, ikke spilder tiden og ikke skeler til aggressoren. Jeg ønsker, at denne beslutsomhed bliver til en tro på os, vores militære styrker, vort folk,” sagde han.

Vi vil være i stand til at invitere Ukraine til at tilslutte sig alliancen, når de allierede er enige om det og betingelserne er opfyldt.

Nato-landenes kommuniké

Men alt imens Volodymyr Zelenskyj talte til en jublende litauisk folkemasse inde i byen, vedtog de 31 Nato-landes ledere ude i Vilnius' kongrescenter LitExpo en erklæring, der ikke giver Ukraine nogen betingelsesløs garanti for optagelse i alliancen.

Selv om den vestlige forsvarsalliance bekræfter, at der er en plads til Ukraine efter krigen, så kommer det ikke til at ske automatisk.

”Alliancen vil støtte Ukraine i at gennemføre reformer på vejen til dets fremtidige medlemskab. Vi vil være i stand til at invitere Ukraine til at tilslutte sig alliancen, når de allierede er enige om det og betingelserne er opfyldt,” stod der tirsdag aften i et fælles kommuniké efter ledernes første topmødedag.

Stoltenberg afviser ukrainsk kritik

Netop formuleringen om ”betingelser”, der skal opfyldes, provokerede tidligere på dagen Zelenskyj til at rase over Natos ”absurde” uvilje at give en invitation med en klar tidsramme.

Den kritik afviser Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

”Det, de allierede lande er blevet enige om i dag, er et stærkt, forenet og vedholdende signal til Ukraine. Det er en stærk pakke for Ukraine, som udstikker en klar retning mod medlemskab af Nato,” sagde Stoltenberg tirsdag aften.

”Der har aldrig på noget tidspunkt været et stærkere budskab fra Nato til Ukraine end det her. Og hvis man ser på tidligere optagelses-processer, så har de aldrig været baseret på tidsfrister, men altid baseret på at leve op til betingelser,” sagde han.

Stoltenberg påpegede, at Nato har vedtaget en pakke med tre elementer: En flerårig plan for økonomisk og militær støtte, oprettelse af et Nato-Ukraine Råd og et opstrammet løfte om fremtidigt medlemskab.

Vejen til Nato bliver kortere

Generalsekretæren understregede, at ingen havde forestillet sig at optage Ukraine i Nato, så længe landet er i krig. Men at alliancen faktisk på dette topmøde har gjort Ukraines vej til medlemskab kortere ved at droppe kravet om en såkaldt handlingsplan for medlemskab (Membership Action Plan – eller MAP), der normalt skal gennemføres inden optagelse.

På topmødets dagsorden

Tirsdag-onsdag 11.-12. juli samles ledere og ministre fra de 31 lande i Nato til et topmøde i Litauens hovedstad, Vilnius.

Fra Danmark kommer både statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

De vigtigste emner er:

  • Ukraines ønske om optagelse i Nato.
  • Nye aftaler om langsigtet militær støtte og forskellige sikkerhedsgarantier til Ukraine.
  • Sveriges forventede medlemskab af Nato.
  • Nye regionale forsvarsplaner for det nordlige, centrale og sydlige Europa.
  • Styrkelse af landenes forpligtelse til at investere mindst to procent af deres bnp i forsvar.
  • Formel bekræftelse af, at nordmanden Jens Stoltenberg fortsætter et år mere som generalsekretær.

Det bringer i praksis Ukraine tættere på medlemskab, fordi processen kan gå hurtigere, når tiden er inde til at starte den, forklarede Jens Stoltenberg.

”Det vil ændre Ukraines vej til medlemskab fra en proces i to trin til en proces, hvor der kun er et trin. Og det er også første gang, at vi bruger ordet invitation i forhold til Ukraine,” sagde han:

”Men vi er nødt til at vurdere situationen, når tiden kommer, og sikre at betingelserne er opfyldt.”

Betingelserne kommer til at handle om både militær kapacitet, institutionel stabilitet og retssikkerhed – herunder bekæmpelse af korruption i Ukraine, lød det fra Natos chef.

Troels Lund: Ukraine er jo et land i krig

Også den danske regering understreger, at Natos og Danmarks stærke ønske om at hjælpe Ukraine i krigen mod Rusland ikke kan fjerne alle betingelser for medlemskab.

”Man bliver nødt til at sige helt stilfærdigt, at Ukraine jo er et land, der er i krig. Det påvirker selvfølgelig også hele processen i forhold til optagelse i Nato,” sagde fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), der er med til topmødet sammen med statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

”Ukrainernes største ønske nu er, at de kan vinde over russerne og bliver herrer i eget hus. Så er de selvfølgelig også optaget af, hvad der måtte komme bagefter. Vi har jo sagt, at Ukraine skal være medlem af Nato. Så kommer der en diskussion af, hvor hurtigt det skal gå,” sagde forsvarsministeren.

Nato-lederne har desuden vedtaget, at alle medlemslande skal forpligte sig endnu stærkere til at investere mindst to procent af deres bruttonationalprodukt (bnp) i forsvar.

Topmødet fortsætter onsdag, hvor der blandt andet vil være det første møde med Zelenskyj i det nyskabte Nato-Ukraine Råd.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Volodymyr Zelenskyj

Præsident, Ukraine
jura (Kyivs Nationale Økonomiske Uni.)

Jens Stoltenberg

Generalsekretær, Nato, fhv. statsminister, Norge
cand.oecon. (Oslo Uni. 1987)

Troels Lund Poulsen

Vicestatsminister, forsvarsminister, partiformand, MF (V)
Student (Tørring Amtsgymnasium 1995)

0:000:00