Regering bruger sikkerhedskortet til at affeje kritik af FE-undersøgelse

MODSVAR: Regeringen bruger hensynet til Danmark og borgernes sikkerhed samt forholdet til andre landes efterretningstjenester til at affeje al kritik i høringssvarene til loven om en undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste. 

Sagen om kritikken af arbejdsmetoderne og kulturen i Forsvarets Efterretningstjeneste skal undersøges. Det har været den klare holdning i den socialdemokratiske mindretalsregering siden Tilsynet med Efterretningstjenesterne 24. august i år udsendte en pressemeddelelse indeholdende sønderlemmende kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Efter regeringens opfattelse så overtrumfer hensynet til nationens forhold til udenlandske stater og efterretningstjenester dog hensynet til at få afdækket detaljerne i kritikken. Det overtrumfer også hensynet til, at offentligheden finder ud af, om der blandt andet er foregået ulovlig overvågning af danske statsborgere.

Det står klart, når man dykker ned i Justitsministeriets kommentarer til de høringssvar, der er kommet ind i forbindelse med behandlingen af den særlov, som skal udstikke rammerne for undersøgelsen af kritikken.

Login