Regeringen sætter gang i udvikling af ny strategi for cybersikkerhed

STARTSKUD: Danmark har allerede en national informations- og cybersikkerhedsstrategi, men regeringen sætter nu gang i arbejdet med at lave en ny. Ambitionerne er, at det generelle sikkerhedsniveau skal hæves og flere sektorer skal være med under strategiens paraply.

Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Chris Lehmann

Danmark og danske borgere er dagligt i både kriminelle og fjendtlige staters søgelys, og bliver stort set konstant angrebet gennem internettet. Derfor vil regeringen have en ny national cybersikkerhedsstrategi, der kan gøre Danmark mere modstandsdygtigt overfor trusler fra internettet.

"Vi ser hver dag, at kriminelle og statslige aktører forsøger at finde svagheder i vores cybersikkerhed til at stjæle fra og spionere mod danske myndigheder og virksomheder. Med den nye strategi vil vi sikre et fortsat robust dansk cyberforsvar, mens vi samtidig styrker det internationale samarbejde i bl.a. EU og NATO," siger Trine Bramsen i en pressmeddelelse, der offentliggør initiativet.

Et af nøglepunkterne i den nye strategi er, at et alvorligt cyberangreb på Danmark ikke skal lægge hele landet ned på én gang: Kernefunktioner i Danmark skal være robuste og modstandsdygtige, og de skal kunne videreføres, også selvom de primære digitale funktioner sættes ud af kraft i kortere eller længere tid," står der.

Dokumentation

Den nye nationale cybersikkerhedsstrategi skal bygges op om fire temaer:

* Ledelsesforankring og kompetenceopbygning: Cyber- og informationssikkerhed skal være et ledelsesspørgsmål i både virksomheder og myndigheder, og strategien skal sikre en vedvarende topledelsesmæssig forståelse, forankring og prioritering af området.

* Robusthed og resiliens: Danmark skal kunne opretholde vigtige samfundsfunktioner, også i en krisesituation, hvor Danmark rammes på helt centrale digitale funktioner.

* Samarbejde og organisering: Det er afgørende, at det gode samarbejde på tværs af myndigheder og virksomheder styrkes, så videndeling og fælles løsninger tænkes ind, hvor det er relevant samt understøttes af højt specialiseret rådgivning fra centralt hold.

* International indsats og bidrag: Danmark skal deltage aktivt i det internationale samarbejde, og skal bidrage til at skabe et åbent, sikkert og troværdigt internet, og beskytte de samfundsvigtige digitale infrastrukturer.

Arbejdet udføres i regi af en tværministeriel styregruppe for den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, hvor alle ministerområder er inviteret til at deltage. Formandskabet for styregruppen varetages af Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsen) og Forsvarsministeriet (Center for Cybersikkerhed).


Altinget logoForsvar
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget forsvar kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00