Debat

Tidligere PET-chef: Bjelke-rapporten er et rystende opgør med gældende retsprincipper

Bjelke-gruppens anbefalinger tilfredsstiller muligvis en række uvidende politikere og deres vælgere i troen på, at den knyttede næve har den største effekt i terrorbekæmpelse. Men tro mig, det er den fremstrakte hånd, der virker i forebyggelsen af terror, skriver Hans Jørgen Bonnichsen.

Når straffen er udstået, så er man fri, med grundlovssikrede rettigheder og de pligter man har som borger i dette land, skriver Hans Jørgen Bonnichsen.
Når straffen er udstået, så er man fri, med grundlovssikrede rettigheder og de pligter man har som borger i dette land, skriver Hans Jørgen Bonnichsen.Foto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix
Hans Jørgen Bonnichsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Forbud mod adgang til propaganda, IT-adgang til de sociale medier, begrænset adgang til brug af telefoni, fodlænker og intensiv overvågning i en længere periode er nogle af de kontroversielle forslag som Bjelke-gruppen (jf. 2. rapport) anbefaler i deres to rapporter om midler og metoder til at forebygge, modvirke og forhindre, at fremtidige løsladte dømte terrorister vil begå ny kriminalitet.

Kontroversielt vel at bemærke, da midlerne tænkes anvendt, efter at de pågældende har afsonet deres dom.

Jeg deler dog ikke bekymringen om truslen. Erfaringen viser, at i forhold til Danmark har man kun set et tilfælde af, at en tidligere dømt igen er blevet straffet efter terror-paragraffen. Derudover er antallet af dømte herhjemme relativt lavt, hvilket rapporten ikke nævner et ord om.

Rapporten nævner intet om, hvor mange der løslades og i hvilken takt og da slet ikke, at dommene omfatter alt fra syrienskrigere, billigelse af terror, terrorfinansiering og planlægning. Paradoksalt nok er ingen domme endnu givet til personer, der har udført terrorhandlinger.

Det bør efter min mening have afgørende betydning i forhold til vurderingen af truslen og indsatsen mod de pågældende.

Opgør med gældende retsprincipper

Ganske fatalt undervurderer man PET's aktuelle rolle til forebyggelse og forhindring af terror. Afdelingen har lovfæstede midler, metoder og mandskab, til at håndtere også de løsladte, men i stedet foreslås der nu nye aggressive metoder.

Jeg deler ikke bekymringen om truslen.

Hans Jørgen Bonnichsen
Tidligere operativ og politifaglig leder, Politiets Efterretningstjeneste

Rapporten er i to dele: Første del relaterer sig til indsatsen mod radikalisering under afsoningen af dommen og indeholder en række relevante og fornuftige forslag, for eksempel at man i langt højere grad bør prøveløslade, end tilfældet er i dag, men med fornuftige betingelser for løsladelsen. 

Jeg savner dog en beskrivelse af hvilke anti-radikaliseringsprocesser, Kriminalforsorgen anvender, da man åbenbart heller ikke her har den store tillid til disse processer og deres effekt.

Anden del af rapporten relaterer sig til de løsladte, og da må jeg erkende som tidligere praktikker i feltet, at de i indledningen nævnte forslag giver anledning til bekymring.

Det er et rystende opgør med gældende retsprincipper om, at når straffen er udstået, så er man fri, med grundlovssikrede rettigheder og de pligter man har som borger i dette land. Dette blæser man på.

Den fremstrakte hånd

Det er forslag, som kun kan medvirke til en ting: At hadet til de danske myndigheder vil stige – og bemærk vel, at en af de stærkeste motiver til terror er, ja netop had.

Det er et særdeles kontroversielt forslag, men som utvivlsomt lever op til den nuværende parlamentariske situation, hvor der lægges pres på at anvende "den hårde kurs".

Læs også

Hermed tilfredsstiller rapporten en række uvidende politikere og deres vælgere i troen på, at det har den største effekt i terrorbekæmpelse. Men tro mig det er ikke den knyttede næve, men mere den fremstrakte hånd, der virker i forebyggelsen af terror.

Og hvordan i alverden vil PET kunne håndhæve forslagene? Det forekommer mig helt urealistisk. I mildeste tilfælde vil det forvandles til ren symbolpolitik. Mens det i værste tilfælde gå ud over PET's daglige vigtige arbejde med at følge og overvåge aktuelle konkrete trusler og ikke bare formodninger herom.

Strategiskift i terrorbekæmpelsen

Desværre må jeg konstatere, at der er sket et strategiskift i terrorbekæmpelsen, siden jeg forlod tjenesten.

Det er ikke den knyttede næve, men den fremstrakte hånd, der virker i forebyggelsen af terror.

Hans Jørgen Bonnichsen
Tidligere operativ og politifaglig leder, Politiets Efterretningstjeneste

Det er politisk bestemt, hvis jeg skal tro, tidligere politimester i PET, Jakob Scharf, der i et interview med Berlingske udtalte, at "PET og anklagemyndigheden mærker et stigende politisk ønske om at få bragt sager om terrorisme til domstolene." Han udtalte blandt andet, at "Valget bunder for det første i, at det ofte virker mest præventivt, at folk straffes. Og for det andet giver retssagerne offentligheden et godt indblik i karakteren af den terrortrussel vi står overfor."

Og siden da har vi set PET udvise et show of force, hvor cirka 50 procent af de rejste terrorsager ikke har ført til tiltale. Det må i sig selv fremkalde negative følelser hos de sigtede over for retssystemet Danmark, men bemærkelsesværdigt, uden at det har ført til voldelige genmæle.

Herudover har vi set massive natlige operationer, sågar lukning af Danmark i flere timer med så omfattende og så forstyrrende indgreb for borgernes almindelige færden og her til sidst brug af aktionsstyrken til ikke farlige anholdelser, for blot at nævne nogle eksempler herpå.

Mine ni år som operativ leder i PET har lært mig, at hvis arbejdet baseres på frygt og aggression, er det kontraproduktivt og risikabelt og inviterer til overgreb og flere fjender. Det er desværre den situation, vi i øjeblikket befinder os i. Og beklageligt afspejler dele af Bjelke- rapporten denne tilstand.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hans Jørgen Bonnichsen

Forfatter, kommentator, fhv. PET-chef
BA i litteraturvidenskab og kunsthistorie (Københavns Uni. 1998), politilederkursus (FBI-National Academy, Virginia, USA 1993)

Jakob Scharf

Direktør, medstifter, Certa Intelligence & Security, fhv. chef, PET
cand.jur. (Københavns Uni. 1990)

0:000:00