VK freder 430.000 lejere

De konservative udsteder en garanti til lejere i landets 430.000 private udlejningsboliger: Huslejerne vil ikke blive berørt, hvis valget ender med en borgerlig regering. Og Venstre, der frygter en socialdemokratisk skræmmekampagne på boligområdet, har også pakket deres tidligere krav om en friere husleje væk.

Mest markant er meldingen fra De konservative.

»Det Konservative Folkeparti vil være garanten for, at en borgerlig liberal regering ikke frigiver huslejen«, siger John Vinther. De konservative arbejder ellers principielt for et mere frit boligmarked efter en model, hvor huslejerne kan fritstilles i forbindelse med genudlejning. Altså en model, der holder eksisterende lejemål fri.

Huslejelovgivningen, der i dag sætter grænser for, at hvor meget huslejerne kan stige, blev et særdeles varmt emne i slutspurten ved sidste valg.

Altinget logoForsvar
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget forsvar kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00