3F: Bæredygtig affaldssektor kræver bedre arbejdsmiljø

DEBAT: Vi skal opprioritere de medarbejdere, som er på genbrugspladser og indsamler affald, for deres indsats er uvurderlig, når vi skal sortere og genbruge mere end i dag, skriver Lydia Callesen fra 3F.

Af Lydia Callesen
Gruppeformand, 3F Den Offentlige Gruppe

3F er ambitiøs på klimaets vegne og ønsker, at Danmark går forrest med løsninger på alle områder – også når det kommer til affald og cirkulær økonomi.
Danmark er allerede i dag dygtig til at udnytte affaldet til affaldsenergi fremfor bare at deponere det. Men vi kan blive endnu bedre til at reparere, genbruge og genanvende affald.

For 3F er det afgørende, at vi bygger oven på det, som fungerer i dag, og sikrer, at der en politisk styring med, hvad der sker med vores affald. Kun ved at politikerne har hånden på kogepladen, kan vi sikre os, at de politiske målsætninger også føres ud i livet.

Vi skal derfor stille høje krav til kommunerne om deres håndtering af affald. Og samtidig give dem de muligheder, der skal til for at løse opgaven.

Vi bliver nødt til at skabe fuldstændig klarhed over ansvaret for affaldet, producentansvaret og ejerforhold på området, så kommunerne hver for sig, i fællesskab og i samarbejde med erhvervslivet kan sætte gang i nye løsninger på udfordringer med affald.

Til gengæld kan vi så også stille ambitiøse krav om høj genanvendelsesprocent, mere ensartet sortering og mere klimavenlig affaldshåndtering.

Bedre arbejdsmiljø er bæredygtighed
Når vi snakker bæredygtighed, mener vi i 3F ikke kun klima og miljø, men at alle forhold skal være bæredygtige. Ser man på affaldssektoren er der stort fokus på teknologi, smartere nye plasttyper og eksport af grønne løsninger. Det er vi helt med på, og der skal vi i gang og understøtte, så Danmark er i front.

Men i 3F har vi også tusindvis af medarbejdere, der dagligt slæber og sorterer affald. Det er slidsomt arbejde, der ikke nyder nær den respekt, som fine ord om cirkulær økonomi ellers nyder.

Vi skal huske også at skabe bedre arbejdsmiljø, mere uddannelse og jobs, man kan holde til. Naturligvis for at medarbejderne skal have det bedre, men også fordi deres indsats er uvurderlig, når vi skal sortere og genbruge mere end i dag.

Medarbejderne står lige der imellem samfundets voksende krav og de borgere, der skal sortere mere og mere dag efter dag. Derfor skal vi opprioritere de medarbejdere, som er på genbrugspladser og indsamler affald. Det er bæredygtighed for 3F.

Nære løsninger er nødvendige
Vi hører desværre om dansk affald, der ender i Malaysia. Danmark er et rigt land, og vi skal kunne håndtere vores affald selv. Både for at sikre, at affaldet behandles ordentligt, og for klimaets skyld.

Derfor er kommunerne også krumtappen i behandlingen af vores husholdningsaffald, så der sikres nærhed i løsningerne. Omvendt kan det være nødvendigt, at kommunerne går sammen på tværs for at sikre, at affaldsanlæg kan drives rentabelt.

For 3F ligger løsningerne på udfordringerne derfor i at give kommunerne mere klare rammer, bedre mulighed for samarbejde med private, lave genbrugsvirksomhed og udvikle kreative løsninger. Omvendt skal vi også stille høje krav om genanvendelse med fokus på klima og bæredygtighed.

Forrige artikel Energinet til Noah: Baltic Pipe er sund fornuft – også for klimaet Energinet til Noah: Baltic Pipe er sund fornuft – også for klimaet Næste artikel Steen Hildebrandt: Det bæredygtige velfærdssamfund er vores næste mål Steen Hildebrandt: Det bæredygtige velfærdssamfund er vores næste mål
Regeringen ønsker national klimatilpasningsplan i 2022

Regeringen ønsker national klimatilpasningsplan i 2022

VAND: Opgaven med at bekæmpe oversvømmelser og forhøjet grundvand kræver pilotprojekter og analyser, inden en større national plan kan laves i 2022, lyder det fra regeringen og et bredt flertal af partier. Det er alt for sent, mener landbruget.