DI: Danmark er forpligtet til at gå foran med grøn vandteknologi

DEBAT: I klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi har vi stort fokus på at reducere energiforbruget i den danske vand- og spildevandssektor. Men vi ser også på, hvordan dansk teknologi og viden kan bredes ud til hele verden, skriver Karin Klitgaard.

Af Karin Klitgaard
Underdirektør i DI

I Danmark bruger vi meget mindre energi på at håndtere vand og spildevand, end man gør i resten af verden. Det skyldes blandt andet, at danske virksomheder har specialiseret sig i at udvikle energieffektive løsninger til sektoren.

Vi forventer, at virksomhederne får mulighed for at eksportere løsningerne, i takt med at klima og miljø rykker højere op på den politiske dagsorden mange steder i verden.

4-6 procent af elektriciteten i verden bruges til at levere drikkevand og til den efterfølgende rensning af spildevand. Op mod 80 procent af spildevandet udledes nærmest urenset.

Det er blevet beregnet, at urenset spildevand belaster klimaet mere, end hvis man bruger energi på at rense vandet. Det er tilfældet, selvom man mange steder i verden bruger teknologier, der sluger store mængder energi.

Energiproducerende anlæg i Danmark
EU-Kommissionen har netop offentliggjort en evaluering af by-spildevandsdirektivet, og energiforbruget er også her højt på dagsordenen. Vandsektoren bruger 3,5 procent af elektriciteten i EU – i Danmark er det 1,5 procent.

Der er danske anlæg, som har forbrug, som er meget lavere end dette gennemsnit eller ligefrem er energiproducerende. Det er blandt andet tilfældet på Marselisborg Renseanlæg i Aarhus. Vi kan derfor også i Danmark spare endnu mere på energien.

Når universiteter, teknologiudviklere og forsyninger går sammen, kan vi skabe nye løsninger, som både er effektive og energineutrale.

Derfor har vi i klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi stort fokus på at reducere energiforbruget i den danske vand- og spildevandssektor. Men vi kigger også på, hvordan vi kan bidrage til, at dansk teknologi og viden bliver udbredt til hele verden.

Vi vil arbejde for en revision af EU’s vanddirektiver, der opstiller forpligtende mål for at reducere udledningen af for eksempel lattergas, der er en potent klimagas. Og vi vil arbejde for, at der kommer forpligtende mål for en energieffektiv vand- og spildevandssektor.

Vi har allerede de energieffektive teknologier i brug i Danmark, og det forpligter.

Forrige artikel Affaldsforening: Markedet kan ikke indløse klimagevinster alene Affaldsforening: Markedet kan ikke indløse klimagevinster alene Næste artikel Erhverv: Drop tredoblingen af afgiften på genanvendt plast Erhverv: Drop tredoblingen af afgiften på genanvendt plast