Aarhus Vand: Dansk vandsucces i udlandet skyldes partnerskaber

DEBAT: Vi skal markedsføre os på teknologiske alliancer, for det er dem, der gør vores vandbranche populær. Dét bør energiområdet tage ved lære af, mener adm. direktør Lars Schrøder.

Af Lars Schrøder
Adm. direktør i Aarhus Vand

Med regeringens nye eksportstrategi er der skabt en god ramme for mere vækst i den danske energibranche.

I vandsektoren producerer vi også energi – blandt andet i form af grøn el og varme som overskudsenergi fra vores renseanlæg. Men vandsektorens energiproduktion er dog så beskeden, at det ikke er her, vi bidrager til eksport.

Vores energiproduktion har først og fremmest til formål at nedsætte vores udgifter til vandproduktion og spildevandsrensning gennem salg af grøn energi lokalt. Derudover giver energiproduktionen naturligvis et stort plus på klima- og miljøkontoen.

Ved at omdanne vores renseanlæg fra store energislugere for bare ganske få år siden – til nu reelle energiproducenter – bidrager vi positivt til reduktion af CO2-udledning og energiforbrug. I Aarhus Vand har vi et mål om at være både CO2- og energineutral i 2030. 

Hvordan i alverden...
Alligevel handler det danske vandeventyr, hvor visionen er at skabe 4.000 nye jobs i Danmark og fordoble eksporten af vand- og spildevandstekniske løsninger i 2025, om energi.

For det, der gør vandbranchen i Danmark unik og berømt ude i den store verden, er især vores evne til at være energieffektive og i det hele taget at udnytte ressourcerne i spildevand. Her kan vi noget, som er stærkt efterspurgt i udlandet.

I Aarhus Vand oplever vi lige nu en strøm af udenlandske delegationer, der ved selvsyn ønsker at se, hvordan i alverden Marselisborg Renseanlæg kan producere 100 procent mere energi, end det bruger. Der er også stor interesse for at besøge vores renseanlæg i Åby, der som det første anlæg i verden fik succes med at producere fosfor af spildevand.

Samarbejder på tværs inspirerer
Disse succeshistorier gælder ikke bare Aarhus – der er en række andre anlæg i landet, der også producerer energi og udnytter ressourcerne i spildevandet.

Når vi er så dygtige i den danske vandbranche, skyldes det først og fremmest vores evne til at arbejde sammen på tværs om nye, innovative vandteknologiske løsninger.

Det, udenlandske delegationer kan se i for eksempel Aarhus, er, hvordan det lykkes vandselskab, virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner at arbejde tæt sammen om helhedsløsninger, der virker i praksis. Der er et enormt potentiale i at markedsføre disse partnerskaber i udlandet, hvor der er stor efterspørgsel på dansk knowhow og teknologi på vandområdet. 

WTA har åbnet døre
For at imødekomme denne efterspørgsel og skabe vækst og udvikling har vi i 3Vand-samarbejdet (vandselskaberne i København, Odense og Aarhus) sammen med Eksportrådet, en række førende danske vandteknologivirksomheder og danske universiteter dannet Water Technology Alliance (WTA).

I WTA satser vi på salg i USA – primært i Chicago og Californien – og vi har for alvor skabt hul igennem til det amerikanske marked, som ellers har været svært tilgængelig for vandbranchen. Vi har landet en række kontrakter, som aldrig var blevet til noget, hvis vi ikke var gået ud med samlede partnerskaber, som det sker gennem WTA.

Ud over USA sælger vi i den danske vandbranche også knowhow og teknologi til en række andre lande i bl.a. Afrika og Asien.

Energisektoren bør tænke holistisk  
Disse gode erfaringer fra vandbranchen med partnerskaber og samarbejde på tværs med udgangspunkt i en holistisk tankegang bør kunne inspirere den danske energisektor.

Forsyningsselskabernes rolle som ambassadør og samlingspunkt har vist sig at skabe overraskende gode resultater.

Mange af erfaringerne kan transformeres over i energibranchen, og jeg vil opfordre til, at man i eksportstrategien læner sig op ad succesen i WTA og i højere grad understøtter, at alliancer er vejen frem i forhold til eksportfremme – også på energiområdet.

Idéen er hermed givet videre.

Forrige artikel HOFOR: Bedre vilkår for landmøller vil gavne eksport HOFOR: Bedre vilkår for landmøller vil gavne eksport Næste artikel IDA om ekportstrategi: Hvor er forskningsministeren henne? IDA om ekportstrategi: Hvor er forskningsministeren henne?
Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Finanslov og Brexit er ikke til at komme udenom i en uge, som også byder på super-samråd om stop for nordsøolie, Dansk Fjernvarmes landsmøde, nyt lovforslag fra miljøministeren og konference om klimaneutral mejerisektor.