Teknologivirksomhed: Vi mangler lovgivning for digital forsyning

DEBAT: Vand- og varmeforsyningen bør – på lige fod med elforsyningen – sikres retten til at indsamle data. Et nødvendigt værktøj til at skabe smart cities, skriver direktøren for Kamstrup.

Af Jesper Daugaard
Marketingdirektør i virksomheden Kamstrup

Udviklingen af intelligente målere startede med ambitionen om at automatisere afregning af energiforbrug og har givet os muligheden for at samle data ind fra netværket, som forsyner os alle med vand og energi. 

Med tiden har vi øget processorkraften, og vi er blevet i stand til at tage data hjem med kortere intervaller. Det gør det muligt for os at identificere uønsket forbrug, såsom spild og snyderi ved hvert enkelt forbrugspunkt. Samtidig sikrer det, at den enkelte forbruger kun bliver afregnet for det reelle forbrug.

Når de store datamængder analyseres, skaber vi et værktøj, der kan give forsyningen indsigt i en verden under jorden, hvor rør og kabler er usynlige for det blotte øje. I stedet for at iværksætte dyrt gravearbejde, skabe trafikkaos og uden at basere sine beslutninger på gæt og estimeringer, giver vi forsyningen en indsigt, der kan reducere spild i netværket og give indikationer på, hvor længe investeringer i vores dyre infrastruktur kan udskydes. 

Forsyninger mangler lovgivning
Reel viden om, hvad der foregår i vores forsyning, kan frigøre kapital til at investere i den grønne omstilling, men denne viden kan også hjælpe med at målrette vores indsats, der hvor den har størst effekt. Dermed kan vi med en mindre indsats spare mere energi og vand. Det bekræfter både innovationsprojekter såvel som driftsløsninger, som Kamstrup gennemfører i samarbejde med fremsynede forsyningsselskaber.

For vand- og varmeforsyninger mangler imidlertid lovgivning, der efter maj 2018 sikrer, at der kan indsamles data på timebasis uden først at have fået forbrugerens samtykke. Det svarer til, at vi i vores biler skulle styre farten udelukkende ud fra information om vores gennemsnitshastighed. Det ville ikke være umuligt, men kræve en Ph.D. i hovedregning og bliver enormt komplekst, når trafikken ikke følger de normale mønstre.

På samme måde fratager vi vand- og varmeforsyningen et styringsredskab, som kan sikre, at de kan agere hurtigt og mere præcist, når situationen i nettet afviger fra normalsituationen. Resultatet bliver trafikuheld, der kunne være undgået.

Styr på fjernvarmenettet
I EU er det ved lov besluttet, at intelligente el-målere skal installeres hos alle forbrugere, og at data kan hjemtages hvert kvarter eller på timebasis. Vi bruger i dag langt mere energi på opvarmning, end vi forbruger el, og vi ved, at den mest effektive form for lagring af overskuds-el er at opvarme vand.

I en fremtid med en høj grad af grøn i energi bør vi derfor ikke kun have godt styr på vores elnet, men i særdeleshed også vores fjernvarmenet. På den måde får vi trafikken til at glide, og vi får langt mere og bedre forsyning for pengene.

Retten til at bruge data
De datanetværk der i dag installeres til at transportere data fra målere i vand-, varme- og elforsyningen er optimeret til løbende at transportere store datamængder. Samtidig er de designet med en fast lane til hurtigt at fremsende information, når noget afviger fra en normal situation.

Om tre til fem år vil disse netværk være åbne overfor alle mulige andre typer af sensorer, og uden store ekstrainvesteringer kan vores byer udnytte det til ikke blot at fjerne spild i rørnettet, men også til at skabe smartere byer, hvor borgere kan undgå ventetid, øge serviceudbuddet eller opdage uønskede hændelser, før de bliver til et problem.

Det kræver dog, at vi giver vand- og varmeforsyningen samme ret til at anvende data som elforsyningen. 

Lad os handle rettidigt og skabe muligheden for at anvende detaljerede data til at optimere en sikker og effektiv forsyning i borgernes interesse.

Forrige artikel Lilleholt: Grøn eksport handler om job og velfærd Lilleholt: Grøn eksport handler om job og velfærd Næste artikel DI om eksportstrategi: Gå efter hovedmarkederne DI om eksportstrategi: Gå efter hovedmarkederne
Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

Så meget skal Dan Jørgensens ministerium spare på konsulenter

ØKONOMI: Regeringen vil spare på konsulenter og har nu meddelt, hvad der skal spares i år i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Trods udsigt til sparekrav har Dan Jørgensens ministerium brugt, hvad der svarer til 113 årsværk på konsulenter på fire måneder.