Vandselskab om eksportstrategi: Drop ensidigt pris-fokus

DEBAT: Jeg forudser, at vi bliver koblet af vandeventyret, inden vi for alvor kommer i gang, hvis ikke vi som branche får råderum til udvikling og innovation, skriver direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder.

Af Lars Schrøder
Adm. direktør i Aarhus Vand

De danske vandselskaber er generelt ganske effektive.

Gennem de seneste 15 år har vi med baggrund i DANVA’s benchmarking effektiviseret for flere milliarder kroner, og vi ser det som noget helt naturligt at levere god kvalitet billigst muligt. Der er en stor vilje og evne til at efterkomme vandsektorlovens - og dermed regeringens - krav om effektivisering og konkurrencedygtige priser. 

Besparelser og lokomotiv i samme vision
Men regeringen har også store forventninger til, at den danske vandsektor lever op til Vandvision 2025, hvor målet er at skabe innovation i den danske vandbranche, at skabe 4.000 ny jobs i Danmark og at fordoble eksporten af vand- og spildevandsteknologiske løsninger frem mod 2025.

Så på den ene side skal vandsektoren effektivisere og spare, og på den anden side skal vi være det lokomotiv, der trækker et ”vandeventyr” i gang på linje med det vindeventyr, som energisektoren har præsteret. 

Regeringens ensidige pris-fokus
I regeringens forsyningsstrategi er der desværre et ensidigt fokus på pris og ikke på, hvad man får for pengene.

Mantraet i Finansministeriet synes at være, at vandsektoren skal underlægges en hård økonomisk regulering for at kunne levere lavere priser på vand. Dermed vender ministeriet det blinde øje til det faktum, at branchen skal have et økonomisk råderum til udvikling og innovation for blive dygtigere og for alvor at få gang i eksport af dansk vandteknologi. 

Så min pointe er, at den succes, vi opnår, sker på trods af – og ikke i kraft af – vandsektorloven. Og det bliver ikke ved med at gå.

Afkoblet inden tilkoblet
Jeg forudser, at vi bliver koblet af vandeventyret, inden vi for alvor kommer i gang, hvis vi ikke som branche får nogle rammer, der giver os mulighed for at komme ud over stepperne. Vi har vist, at vi af egen drift har været i stand til at effektivere lang tid inden, vandesektorloven blev vedtaget. Og vi har vist, at vi fortsat effektiviserer både på anlæg og drift.

Det sker blandt andet ved at indgå i forpligtende offentligt-private partnerskaber. I Aarhus Vand har vi i mere end 10 år arbejdet med en partneringmodel, hvor vi gennem store, fleksible langtidsaftaler har effektiviseret med 40 procent på fornyelse af vand- og spildevandsledninger.

Ban vejen, kære politiker
Så kære politikere og embedsmænd i ministeriet – vis os nu tillid og giv os nogle ordentlige rammer at arbejde under. Drop det ensidige fokus på pris og detailstyring. Skab grobund for vækst, udvikling og konsolidering i vandbranchen.

Det vil bane vejen for, at Danmark fastholder og udvikler sin position som en af verdens førende inden for vandteknologi. Og det vil bane vejen for det eksporteventyr, vi alle ønsker.

Forrige artikel Ingeniørerne: Tre skridt til flere grønne kompetencer Ingeniørerne: Tre skridt til flere grønne kompetencer Næste artikel HOFOR: Kommuner skal være verdens showroom for små havprojekter HOFOR: Kommuner skal være verdens showroom for små havprojekter