ARI: Partileders affalds-forvirring viser, at der er behov for oplysning og tilsyn

DEBAT: Pernille Skipper kritiserer, at affaldsreglerne er skruet sammen, så Christiansborg (som virksomhed) ikke har samme mulighed for at sortere plastikaffaldet fra som i private hjem. Men faktisk er det omvendt, skriver Niels Bukholt.

Af Niels Bukholt
Sekretariatsleder, ARI (Affalds- og Ressourceindustrien)

Før politikere, virksomheder og organisationer foreslår alt for mange nye regler på affaldsområdet, vil det være klogt at informere bedre om de eksisterende regler.

Meget tyder i hvert fald på, at der ikke er viden nok om de regler, der allerede findes.

Det mest klare eksempel har adresse på Christiansborg.

For nylig kunne TV 2 fortælle historien om, at Enhedslistens leder, Pernille Skipper, har en pose hængende i tekøkkenet ved partiets folketingsmedlemmers kontorer. Heri samler MF'erne og de ansatte deres plastikaffald sammen.

Når posen er fuld, tager Skipper den med hjem på cyklen fra Christiansborg til Nørrebro i København. Her smider hun indholdet i en dedikeret plastikcontainer, så det bliver sorteret til genanvendelse.

Skipper tager fejl
Herfra skal der kun lyde anerkendelse for ambitionen og ikke mindst viljen til at sætte personlig handling bag ønsket om sortering og genanvendelse. Og det er fuldt forståeligt, at politikeren er frustreret over, at der ikke er sat containere op ved Christiansborg, så det er nemt og muligt for alle i Folketinget at sortere affaldet i de relevante typer.

Alt sammen fint. Men alligevel knækker filmen.

Politikeren kritiserer nemlig, at affaldsreglerne er skruet sammen, så Christiansborg (som virksomhed) ikke har samme mulighed for at sortere plastikaffaldet fra som i de private husstande, hvor kommunerne står for affaldshåndteringen.

Der tager hun fejl. Faktisk er det omvendt.

Christiansborg er i affaldssammenhæng sammenlignelig med alle mulige andre virksomheder. Og der findes klare regler for, at virksomheder skal kildesortere deres affald og sørge for, at den væsentligste del genanvendes. Herunder plastik.

Modsat er det i kommunerne. Her er det endnu ikke alle, der tilbyder ordninger, hvor borgerne sikres, at for eksempel plastik eller organisk affald udsorteres og genanvendes. Men det kommer inden for de nærmeste år, takket være krav fra EU.

Tilbage til Christiansborg.

Som udgangspunkt skal virksomheder – og dermed også Folketinget som institution – indgå en aftale med en privat virksomhed om indsamling af det genanvendelige affald – blandt andet plastik, papir, pap, glas, metal og organisk affald. De har dog også mulighed for at aflevere noget af det på de kommunale genbrugspladser mod betaling.

Kom med en oplysningskampagne
Det er dermed ikke reglerne, Skipper skal rette sin frustration imod. Det er Folketinget som virksomhed. Folketinget lever tilsyneladende ikke op til de eksisterende regler.

Det fortæller to ting.

For det første er det tydeligvis ikke klart nok, hvad de gældende regler er. Og det drejer sig ikke kun om Christiansborg.

Faktisk er der blandt de mange forslag, vi som sekretariat for Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi har modtaget fra landets virksomheder, flere ønsker om regler for affaldssortering på områder, som allerede er dækket.

Derfor ville det være en god idé med en oplysningskampagne. En nem og hurtig start kunne være, hvis staten sendte et brev til alle landets virksomheders e-boks, hvori reglerne forklares. Vi kender reglerne ret godt og forfatter gerne indholdet.

For det andet er tilsynet ikke godt nok.

Når så relativt mange virksomheder ikke kender og overholder reglerne, uden at det har en konsekvens, så fortæller det kun alt for tydeligt det, som de fleste ved i forvejen. Nemlig at kommunernes tilsyn med affaldsområdet er så begrænset, at det vil være rimeligt at kalde det ikke-eksisterende.

Uden at løfte for meget af sløret for Klimapartnerskabets anbefalinger, der kommer inden længe, tør vi godt love, at mere oplysning og bedre tilsyn vil være blandt forslagene.

Forrige artikel 3F: Grøn omstilling skal også være socialt bæredygtig 3F: Grøn omstilling skal også være socialt bæredygtig Næste artikel Dansk Fjernvarme efter udskydelse af regulering: Lad fjernvarmen medvirke til grøn varme i alle boliger Dansk Fjernvarme efter udskydelse af regulering: Lad fjernvarmen medvirke til grøn varme i alle boliger