Debat

Biogas Danmark: Green Power Denmarks finanslovsudspil bygger på en fejlagtig opgørelse

Green Power Denmarks forslag om at bruge støttemidler fra biogasbranchen til at finansiere en reduktion af elafgiften bygger på en fejlagtig opgørelse. En sænkelse af elafgiften vil udfordre klimamålene og forsyningssikkerheden, skriver Frank Rosager.

Green Power Denmarks forslag om at anvende midler til at reducere elafgifterne giver ikke klimamæssig mening, da elgifterne allerede er reduceret på transport- og varmeområdet, hvor det kan påvirke forbrugernes grønne valg, skriver Frank Rosager.
Green Power Denmarks forslag om at anvende midler til at reducere elafgifterne giver ikke klimamæssig mening, da elgifterne allerede er reduceret på transport- og varmeområdet, hvor det kan påvirke forbrugernes grønne valg, skriver Frank Rosager.Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Frank Rosager
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Biogas Danmark er helt enig i, at der skal tilbagebetales støtte fra de aktører i biogasbranchen, der har været overkompenseret i biogasstøtteordningen, når dette bliver tilfældet.

Dette er en integreret del af støtteordningen på biogasområdet og benævnes overkompensationsregulering.

Men Biogas Danmark har gjort det klart for myndighederne, at beregningsmodellen for støttenedsættelsen, som Green Power Denmark anvender ifølge Altinget 21. september, ikke er korrekt i forhold til EU's statsstøttegodkendelse af ordningen.

En statsstøttegodkendelse, som branchens investorer har lagt til grund for investeringsbeslutningerne i de mange biogasprojekter, der er realiseret de senere år.

Metoden for at beregne støttenedsættelsen er helt afgørende for at fastholde investorsikkerheden og dermed indfrielsen af den grønne omstilling.

Læs også

Det undrer derfor biogasbranchens investorer, at Green Power Denmark bakker op om en tilgang, der ikke var kendt for investorerne på investeringstidspunktet, og som rammer deres investeringer med tilbagevirkende kraft, uden de reelt er overkompenserede.

Det skaber en meget skadelig præcedens for ikke kun investortilliden på biogasområdet, men også for alle fremtidige grønne investeringer i vedvarende energi og Power-to-X i Danmark.

Tilbagebetaling, ikke støttenedsættelse

Det er højst overraskende og uforståeligt for investorerne, at beregningsmetoden for støttenedsættelse kun betragter de seneste tre år af en investerings levetid fremfor den samlede investering, som var grundlaget i Danmarks statsstøtteansøgning.

En fremadrettet støttenedsættelse vil som negativ konsekvens lede til en reduceret fremtidig biogasproduktion og dermed et mindre klimabidrag til den grønne omstilling. 

Frank Rosager
Direktør, Biogas Danmark

Det er intentionen i EU's bestemmelse for overkompensation at regulere for reducerede omkostninger eller højere indtægter, så den samlede investering ikke overkompenseres.

Det vil derfor være forkert løbende at sætte biogasstøtten ned ud fra en snæver 3-årig betragtning, hvor perioder med underkompensering ikke medtages, samt være i modstrid med selve intentionen i overkompensationskravene fra EU.

Støttenedsættelse gennem overkompensationsordningen vil typisk opstå, hvis gaspriserne og dermed salgsindtægterne i en periode stiger markant for de anlæg, der er i drift.

Og lad mig gentage: Naturligvis skal der tilbagebetales støtte fra dem, der har været overkompenseret betragtet over den rette periode.

Men tilgangen bør være tilbagebetaling af overkompensation, i stedet for en fremadrettet støttenedsættelse for netop at undgå at ramme de nyeste investeringer, der ikke var i drift i perioden med forhøjede gaspriser.

Desuden vil en fremadrettet støttenedsættelse som negativ konsekvens lede til en reduceret fremtidig biogasproduktion, og dermed et mindre klimabidrag til den grønne omstilling.

Det positive fremadrettede klimabidrag fra biogasproduktionen kan derimod fastholdes med en tilbagebetalingsmodel, som Energistyrelsen også har i deres overvejelser.

Læs også

Ledige midler på finansloven

Biogas Danmark har påpeget, at der kan spares 200 millioner kroner på regeringens finanslovsudspil, eftersom det budgetlagte førstkommende biogasudbud – der skulle have været finansieret i 2024 – er forsinket med over ét år.

Green Power Denmarks forslag om at anvende midler til at reducere elafgifterne giver ikke klimamæssig mening, da elafgifterne allerede er reduceret på transport- og varmeområdet, hvor det kan påvirke forbrugernes grønne valg.

At nedsætte elafgifterne yderligere for elforbrugere kan fjerne incitamentet til fortsat energieffektivisering.

Frank Rosager
Direktør, Biogas Danmark

At nedsætte elafgifterne yderligere for el-forbrugere kan derimod fjerne incitamentet til fortsat energieffektivisering, for eksempel hvorvidt forbrugerne vil købe hvidevarer med et lavere elforbrug.

I øvrigt forekommer forslaget ikke underbygget - ikke mindst når Green Power Denmark samtidig taler for, at der i forvejen mangler grøn el i energisystemet.

De 200 millioner kroner, der er sparet som følge af det forsinkede biogasudbud, kan bedre anvendes til at finansiere en afgiftsfritagelse for ustøttet biogas til fjernvarme, transport og industri. Det vil være helt i overensstemmelse med intentionen i den grønne skattereform fra 2022.

Det vil sikre ny ustøttet biogasproduktion, der kan bidrage til grøn omstilling i industrien og den tunge transport, hvor elektrificering er vanskelig.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Frank Rosager

Direktør, Biogas Danmark
Civilingeniør (Aalborg Uni. 1985)

0:000:00