Kristian Jensen stempler ind i finanslovskampen: Hvis Wammen vil være grøn, er det noget, der koster

Elafgiften skal gradvist sættes ned til EU’s minimumsniveau er bare et af 33 forslag til finansloven, som Green Power Denmark har til politikerne. Når udgifterne til det demografiske træk og forsvaret er dækket, bør resten af det økonomiske råderum fokusere på grøn omstilling, siger direktør Kristian Jensen.

Den afgående finansminister Kristian Jensen med den nye finansminister Nicolai Wammen i baggrunden ved ministeroverdragelsen i juni 2019. 
Den afgående finansminister Kristian Jensen med den nye finansminister Nicolai Wammen i baggrunden ved ministeroverdragelsen i juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Morten Øyen

Danmark skal bidrage til at redde klimaet ved at gå foran og vriste både os selv og resten af Europa ud af afhængigheden af særlig naturgas fra Rusland.

Sådan lyder det igen og igen fra vores politikere, men det er svært at få øje på de heroiske ønsker i regeringens prioriteringer til næste års finanslov.

Det er det, vi lægger op til. At det råderum, der er tilbage, efter velfærden er sikret, efter forsvaret er sikret, at det går til at sikre vores børns og børnebørns fremtid med en grøn omstilling.

Kristian Jensen
Direktør, Green Power Denmark

I stedet er der brug for en langt stærkere prioritering af den grønne omstilling, hvis vi skal leve op til de ambitioner, som politikerne soler sig i, mener Kristian Jensen, der er administrerende direktør i Green Power Denmark, energiselskabernes brancheorganisation.

Han har selv som tidligere finansminister siddet på statens pengekiste og stempler nu for alvor ind i årets finanslovskamp med 33 konkrete forslag, der ifølge Green Power Denmark vil bringe os længere mod indfrielsen af de grønne ambitioner og uafhængighed af russisk energi.

”Når man kigger på de udtalelser, der har været fra regeringen, om at vi skal sikre velfærden, vi skal sikre vores forsvarssituation, og vi skal bekæmpe klimaforandringerne, så bør man investere noget mere i den sidste del af det,” siger Kristian Jensen og tilføjer:

”Det er det, vi lægger op til. At det råderum, der er tilbage, efter velfærden er sikret, efter forsvaret er sikret, at det går til at sikre vores børns og børnebørns fremtid med en grøn omstilling.”

Udløbsdato på elafgift

Råderummet betegner, hvor meget plads der i 2030 er til nye politiske initiativer på udgifts- eller skatteområdet. I august opjusterede Finansministeriet råderummet til 68 milliarder kroner. 

Det anslås ifølge Kraka, at med den nuværende prioritering fra regeringen skal cirka 21 milliarder gå til at imødekomme det demografiske træk, omkring 13 milliarder er afsat til forsvaret, mens 2,5 milliarder skal gå til den grønne omstilling. I det regnestykke er cirka 30 milliarder stadig tilbage i råderummet frem mod 2030.

"Vi lægger faktisk ikke op til at bruge hele restbeløbet, men en stor del af restbeløbet," siger Kristian Jensen.

Det er første gang, at Green Power Denmark har lavet et samlet og fuldt finansieret finanslovsudspil. De mere end 30 forslag handler blandt andet om at løse arbejdskraftsmanglen, hvis den grønne omstilling skal realiseres, rydde administrative bump af vejen for power-to-x, styrke elnettet og belønne kommuner, der vil lægge jord til vindmøller og solcelleparker.

Skal Kristian Jensen dog selv fremhæve ét forslag fra de 33, er det at sætte en slutdato for elafgiften.

I første halvår af 2023 har vi allerede mærket, hvordan det er. For her satte Folketinget elafgiften ned til EU’s minimumssats på 0,8 øre/kWh for at hjælpe danskerne gennem energikrisen.

Fakta

Green Power Denmark har 33 konkrete forslag til finansloven for 2024 som inddeler sig i temaer:

  1. Sikker omstilling til et elektrisk Danmark: Udfasning af fossile brændsler
  2. Tempo på vedvarende energiproduktion i sameksistens med naturen
  3. Et stærkt elnet til et elektrisk Danmark
  4. Power-to-X og en styrket grøn industri
  5. Fremme af grøn forskning og udvikling
  6. Flere hænder og hoveder til den grønne omstilling
  7. Yderligere indsatser

Nu er afgiften tilbage på 69,7 øre/kWh, men står det til Green Power Denmark, skal elafgiften gradvis sættes ned, så den fra 2030 permanent er på EU’s minimumsniveau.

”Elafgiften er fra en tid, hvor strøm blev produceret af olie og kul. I dag kommer det meste strøm fra vindmøller og solceller, og i de kommende år vil der komme meget mere grøn strøm. Så jo mere energiforbrug vi kan flytte væk fra fossile brændsler over på el, jo mere vi kan elektrificere samfundet, jo bedre er det for klimaet. Og der er det altså bare en snubletråd, at vi i Danmark har Europas højeste elafgift.,” siger Kristian Jensen.

Finansministeriet kræver realisme

Vi har lige haft elafgiften i bund i et halvt år. Hvis det er så godt og I vil prioritere den grønne omstilling, hvorfor skal vi så vente til 2030 før den skal helt i bund igen?

”Det er rigtigt, men jeg kender jo det finanspolitiske forhandlingslokale rigtig godt. Og derinde er der forskel på midlertidige udgifter og permanente udgifter. Og det at fjerne en afgift ses i Finansministeriets øjne som en udgift, selvom det egentlig bare er, at danskerne får lov at beholde deres egne penge selv. Men når vi har lavet forslaget sådan her, så er det fordi, vi håber det vil være et realistisk finanslovsforslag, som partierne bliver inspireret af og tager med ind i forhandlingerne.”

Vi skal stadig spare på energien, men der kan vi heldigvis se, at i det seneste halve år, hvor afgiften var fjernet, der skete der altså ingen eksplosion i elforbruget.

Kristian Jensen
Direktør, Green Power Denmark

Hver gang elafgiften ønskes sænket er der eksperter som advarer om, at det vil få os til at bruge endnu mere energi i stedet for at spare på energien, hvilket også ville være klima-klogt. Har de ikke en pointe?

”Jo, vi skal stadig spare på energien, men der kan vi heldigvis se, at i det seneste halve år, hvor afgiften var fjernet, der skete der altså ingen eksplosion i elforbruget,” siger Kristian Jensen og fortsætter:

”Vi har brug for flere skifter fra gasfyr til varmepumpe, fra dieselbil til elbil, og at flere butikker går væk fra at varme op med naturgas til at varme op med el. Men vi opfordrer ikke til, at man bare lader lyset brænde, eller at man kører en vask, der er halv fuld. Vi opfordrer stadig til, at danskerne tænker sig om, for jo mere man også sparer på strømmen, jo hurtigere får man skubbet de fossile brændsler ud, og jo bedre vil det være for klimaet. Så for os at se, så er det ikke enten eller, det er både -og.”

Varmepumpemarked er gået i stå

Er det i virkeligheden ikke et både -og den anden vej – At måske vil flere skifte naturgassen ud, men flere vil altså også bruge mere strøm, når den bliver billigere?

”Men sagen er bare lige nu, at vi ikke får skiftet væk fra fossil energi hurtigt nok. Vi har et varmepumpemarked, der er gået i stå. Vi har udsigt til, at afgiften på elbiler stiger fra nytår. Når elafgiften er så høj, så er det vanskeligere at få danskerne til at vælge el-løsningerne frem for den fossile løsning.”

Står det Green Power Denmark skal der mere fart på udbetaling af midler fra varmepumpepuljen, der stærkt forsinket blev åbnet tidligere i september og giver et tilskud på 17.000 kroner per husstand svarende til 10-30 procent af den samlede udgift for installation af en luft- til-vand-varmepumpe.

Sagen er bare lige nu, at vi ikke får skiftet væk fra fossil energi hurtigt nok. Vi har et varmepumpemarked, der er gået i stå. Vi har udsigt til, at afgiften på elbiler stiger fra nytår. 

Kristian Jensen
Direktør, Green Power Denmark

I 2023 findes 224 millioner kroner i varmepumpepuljen svarende til, at cirka 13.000 husejere kan få tilskud til varmepumper. I 2024 er der en ny pose penge, det samme i 2025 og 2026. Står det til energiselskabernes brancheorganisation skal pengene dog bare bruges hurtigst muligt.

”Det er ikke sundt hverken for virksomhederne eller for medarbejderne, at der som i dag er perioder, hvor det er rigtig travlt, og perioder, hvor der nærmest ikke er noget at lave. Vi mener alle berettigede ansøgere her i efteråret senest i januar 2024 skal få udbetalt midler fra varmepumpepuljen og ikke skal vente på nye ansøgningsrunder,” siger Kristian Jensen.

Vigtigst med hurtig omstilling

Samlet set vil knap 44.000 husstande ud af 200.000 berettigede husstande kunne opnå støtte med de afsatte puljemidler fra 2023 til 2026.

Hvad med de borgere, der regner med at kunne søge puljen næste år og ikke har ansøgt nu, de kan så ende med ikke at kunne få støtte, fordi pengene er brugt?

”Ja, men lige nu er der også nogle, der ansøger og ikke får købt en varmepumpe, fordi puljen hurtigt bliver tømt. Så er det bedre at trække pengene frem fra de kommende år, så vi hurtigst muligt får lavet en omstilling,” siger Kristian Jensen.

Forslagene fra Green Power Denmark støtter med næsten kirurgisk præcision den del af energibranchen, som arbejder med strøm. En del af finansieringen hentes i øvrigt fra sparede penge til biogas, så hvad mon de tænker der og hos fjernvarmebranchen, som også vil mene, de er en del af den grønne omstilling?

Ifølge Kristian Jensen bør de også være glade med forslagene.

Tager penge fra biogas

”Man kan sige, at tidligere var der en konflikt mellem elbranchen og fjernvarmebranchen, fordi man kæmpede om kunderne. I dag er vi på samme side, fordi fjernvarmen faktisk i stigende grad bliver kunder i elbranchen. Så jeg tror de vil være glade i fjernvarmsektoren, hvis de får et mere effektivt energinet, fordi det kan gøre, at de hurtigere kan komme over på el og dermed sænke udgifterne,” siger Kristian Jensen.

Hvad så med biogassen - I jeres forslag tages der penge, der ellers var afsat til biogas. Er det de nye konkurrenter?

”Nej, det er de ikke. Vi har en række medlemmer, der gerne vil lave power-to-x og e-metanol, og de laver aftaler med biogasanlæg om at fange CO2, som de kan bruge til at lave e-metanol. Jeg ser faktisk flere og flere alliancer med biogassen,” siger Kristian Jensen.

I 2024 forventer Finansministeriet en udgift på 2.133 millioner kroner til støtteordningen tilskud til opgradering eller rensning af biogas, men Energistyrelsen skal hvert år vurdere, om støtteordningen "overkompenserer". 

Green Power Denmark forventer, at den gennemgang vil vise, at der er afsat 200 millioner kroner for meget til biogas i både 2024 og 2025. Brancheforeningen har derfor afsat de penge til nye forslag, da der er et loft over, hvor meget støtte et biogasanlæg kan få, forklarer Kristian Jensen.

”Tidligere var der også penge i statskassen, som skulle gå til at støtte havvindmølleparker, men den høje elpris gjorde, at den støtte alligevel ikke skulle udbetales. Vi er også klar til at pege på os selv, hvis der er støtteordninger på vores område, som vi mener ikke kan bruges fuldt ud,” siger han.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

Nicolai Wammen

Finansminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2001)

0:000:00