Danmark giver grønt lys til russisk gasledning til Europa

NATURGAS: Den russiske gasrørledning Nord Stream 2 har onsdag fået tilladelse til at blive ført sydøst om Bornholm. Da Socialdemokratiet var i opposition, var man ellers imod projektet, der har udviklet sig til et storpolitisk drama.

Danmark har onsdag godkendt, at den russiske gasledning Nord Stream 2 kan placeres få kilometer uden for dansk søterritorium.

Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Gasledningen skal føre naturgas fra Rusland til Europa.

Opførelsen af den russiske gasledning er blevet til et kompliceret geopolitisk spørgsmål. På den ene side står Tyskland, der har brug for gassen, og Rusland, der leverer den. På den anden side står en række interesser i EU, der ikke vil være afhængige af gas fra Rusland, og USA, der er bekymret for den magt, som det vil give russerne.

Det fik i 2017 daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), til at bede EU om hjælp, da Danmark ville få svært ved at sige nej uden støtte fra EU.

Den tidligere V-formand var i det hele taget forbeholden over for gasledningen, men erklærede, at Danmark kunne forsinke, men ikke stoppe projektet. Selskabet kunne nemlig frit ændre linjeføringen uden om dansk territorialfarvand, hvilket de nu har gjort.

Altingets podcast Ajour gav i 2018 et overblik over det politiske drama.

I strid med Paris-aftalen
Beslutningen fra Energistyrelsen om at godkende den russiske gasledning har vakt kritik fra Enhedslisten.

"I lyset af klimakrisen er Nord Stream 2 en himmelråbende dum beslutning. Det giver ingen mening at godkende en kæmpe ny gasledning uden at vurdere konsekvenserne for klimaet," skriver klimaordfører Mai Villadsen (EL) i en pressemeddelelse.

Danmark skal ifølge hende hurtigst muligt udfase afhængigheden af fossile brændsler.

"I stedet er Danmark nu medskyldig i etableringen af en gasledning, der som minimum vil være i brug de næste 50 år. Det er i strid med Paris-aftalen og underminerer den globale indsats for at forhindre en klimakrise," skriver hun.

S er blødt op
Da Socialdemokratiet var i opposition, var partiet modstander af Nord Stream 2.

"Der er ingen grund til at vente med at afvise den ansøgning," lød det dengang fra daværende udenrigsordfører, Nick Hækkerup (S), til Jyllands-Posten.

Siden har Socialdemokratiet dog blødt op. 

"Udenrigsministeriet skal lave en vurdering, som vil være grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt vi skal imødekomme ansøgningen eller ej," sagde Hækkerup i juni til samme avis.

Der er nemlig "forskel på, om man sidder i regeringskontorerne eller ej", lød det videre fra Hækkerup.

Den polske banan
Selskaberne bag Nord Stream 2, blandt andre det russiske gasselskab Gazprom, har siden 2017 søgt om tilladelse til at føre projektet gennem dansk farvand.

I alt tre ansøgninger har været i spil, men i juni i år blev den første afvist. 

Det efterlod efterfølgende to muligheder, der henholdsvis gik nordvest og sydøst om Bornholm.

Og det er den sidstnævnte – den tredje vej – som Energistyrelsen har valgt at godkende onsdag. Det er nemlig Energistyrelsens vurdering, at den sydøstlige rute vil have den mindste påvirkning på miljøet.

Ruten ligger uden for det danske territorialfarvand, men over den danske kontinentalsokkel mellem Bornholm og Polen. Og det er altså via den såkaldte "polske banan", at projektet er godkendt. Efter lidt forsinkelse.

Russisk forbindelse
Danmark fik en særlig rolle i sagen, fordi Rusland i første omgang søgte om at få lov til at lade ledningen gå gennem dansk farvand. Danmark kunne dermed af sikkerhedspolitiske hensyn modsætte sig processen.

Men grundet ændringen om at føre ledningen sydøst for Bornholm, og tættere på den polske kyst, har Energistyrelsen nu givet tilladelse til projektet.

Også samarbejdet med Rusland bliver kritiseret af Enhedslisten.

"Med Nord Stream 2 øger vi Europas afhængighed af russisk gas. Men Rusland skal ikke belønnes for sin aggressive fremfærd rundt om i verden. Det er vigtigt, at Danmark og Europa bliver uafhængige af fossile brændstoffer fra et brutalt styre som det russiske," skriver Mai Villadsen i pressemeddelelsen.

Rørledningsprojektet skal kunne transportere 55 milliarder kubikmeter naturgas om året.

Tilladelsen fra Energistyrelsen skal dække over en 147 kilometer lang rute omkring Bornholm. Der er altså tale om en delstrækning i Danmark. Hele strækningen skal cirka være 1.225 kilometer lang, og skal strække sig fra Rusland til Tyskland via Østersøen.

Forrige artikel Esbjergværket lukker efter vinteren 2023 Esbjergværket lukker efter vinteren 2023 Næste artikel Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge