Miljøstyrelsen søger kontorchef til Landskab & Skov

Vil du være med til at sikre, at store statslige anlægsprojekter som netudbygning til havvind og naturnationalparker miljøvurderes? Og vil du medvirke til, at udvikling af vedvarende energi understøttes bedst muligt samtidig med, at der tages hensyn til nationale landskabsinteresser i kommunernes planlægning? Har du samtidig ledelsesmæssige kompetencer til at sikre vores dygtige medarbejdere udvikles og fastholdes? Så er du måske vores nye kontorchef til enheden Landskab og Skov i Miljøstyrelsen.


Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.  

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 1.200 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 800 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.   

Landskab & Skov
Du bliver kontorchef i enheden Landskab & Skov, som består af 2 kontorchefer og 3 funktionsledere og har i alt godt 50 medarbejdere. Landskab og Skov er en del af Center for Rig Natur.

Enhedens ansvarsområder er bl.a. administration af skovloven, regulering mod global skovrydning og skovforringelse, håndhævelse af regler for handel med truede arter, myndighedsarbejde i fredningssager, varetagelse af nationale landskabsinteresser, miljøvurderinger samt administration af regler om det åbne land.  

De konkrete faglige områder, du primært vil skulle have ansvaret for, er miljøvurdering af statslige anlægsprojekter og vejledning omkring miljøvurdering, koordination af indsatsen for vedvarende energi, varetagelse af nationale interesser i kommunernes planlægning, herunder fagligt ansvar for landskabsinteressen og naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelseslinjer og adgangsregler. Andre områder kan også komme i spil.

I fællesskab med enhedens øvrige ledelsesteam skal du sørge for at udvikle enheden, så dens opgaver løses proaktivt og samskabende og i dialog med de øvrige opgaver i Center for Rig Natur. Du vil blandt andet skulle have en tæt dialog på ledelsesniveau internt i Miljøstyrelsen, med Departementet, Energinet og Naturstyrelsen, som er to af de største projektejere på miljøvurderingsområdet. Du vil bidrage til enhedens fokus på sikker drift og effektiv forvaltning. Du får ansvaret for personaleledelsen af en del af medarbejderne i enheden, og du skal medvirke til at udvikle medarbejderne og sikre arbejdsglæde og trivsel i enheden. Kontorchefen refererer til den relevante vicedirektør. 

Kompetenceprofil 
Vi forestiller os, at du:

  • Har en relevant akademisk baggrund og erfaring fra et ministerium, en styrelse eller anden (gerne statslig) offentlig myndighed.

  • Har et godt strategisk blik og trives med at sætte retning.

  • Har ledelseserfaring, herunder erfaring med at lede medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og kompetencer.

  • Kan agere på et teknisk og juridisk kompliceret område og interesser dig for gøre os stærke på data og digitalisering. 

  • Er god til at kommunikere og formidle, er samarbejds- og løsningsorienteret og en aktiv deltager i chefkredsen.

Kendskab til miljø- og naturområdet, herunder sagsområderne, er en fordel, men ikke et krav.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker på åremålsvilkår i en 6-årig periode og i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 1 på kr. 656.651 årligt i aktuelt niveau (april 2024). Ud over grundlønnen kommer et åremålstillæg på 22% af grundløn inkl. evt. tillæg. Individuelt tillæg kan forhandles efter kvalifikationer, derudover pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater.

Er du tjenestemand i forvejen, kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Kongen.

Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Sker ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Miljøstyrelsen.

Tjenestestedet er Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3-5, 5000 Odense. Vi er en pendlervenlig arbejdsplads med mulighed for hjemmearbejde.

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2024.

Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte vicedirektør Katrine Nissen på telefon 2073 3505, kontorchef Katrine Hahn på telefon 6188 9049 eller Niels Bjørkbom på telefon 2346 0536.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. via ”Søg dette job” senest den 27. maj 2024.

Vi forventer, at vi afvikler testforløb fra den 30. maj 2024 med profiltilbagemeldinger i Odense i perioden 3. juni 2024 - 12. juni 2024. 

Ansættelsessamtaler afholdes i Odense den 18. juni 2024.

Miljøministeriet betragter diversitet som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 1.200 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00