Dansk Byggeri: Cirkulær økonomi i byggeriet skal følge udviklingen i EU

DEBAT: Byggevarer bevæger sig frit i Europa, og derfor skal vi engagere os i at udvikle det cirkulære byggeri herhjemme med blikket stift rettet mod det, der sker i EU, skriver Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Af Michael H. Nielsen
Direktør i Dansk Byggeri

Udviklingen af cirkulært byggeri i Danmark skal ske med blikket stift rettet mod udviklingen i EU.

EU-Kommissionen har netop offentliggjort den grønne aftale, Green Deal, og lægger med den op til en ny måde at integrere klima- og miljølovgivningen i EU på. Den grønne omstilling kommer til at udgøre en hovedhjørnesten for EU's miljø- og klimapolitik de næste godt fire år. Og der følger penge med, 1.000 milliarder euro er der netop spillet ud med.

Det nye er, at cirkulær økonomi ikke længere blot skal handle om, hvordan vi kan forlænge produkternes livscyklus, så de kan blive ved med at indgå i en teknisk eller biologisk cyklus.

Nu skal der være en sammenhæng mellem cirkulær økonomi og klimatiltag, så det understøtter EU's grønne omstilling frem mod klimaneutralitet i 2050. Og Green Deal følges til marts op med en EU-strategi for cirkulær økonomi.

I forhold til bygge- og anlægsbranchen varsler Green Deal og sammentænkningen af cirkulær økonomi med klimaindsatsen en ny tilgang, som vil betyde, at vi skal se på forbruget af ressourcer i byggeri og anlæg på en ny måde.

Totaløkonomi ikke kun i festtaler
Vi skal introducere livscyklusanalyser og vurdere livscyklusomkostninger for et byggeri eller et anlægsprojekt. Det betyder, at totaløkonomi ikke bare er noget, vi bruger i festtaler – nej, det bliver til et design og kriterium for valg af materialer, når der skal bygges eller renoveres.

I Danmark udgør bygge- og anlægsaffald cirka 35 procent af den samlede affaldsmængde svarende til godt fire millioner ton affald om året. Og det er ikke bare i Danmark, at vi producerer store mængder bygge- og anlægsaffald. Niveauet er det samme i stort set hele EU. Det er altså store mængder råstoffer, der bliver brugt i byggeri og anlæg, lige som produktion af materialer er kilde til cirka 10 procent af den globale CO2-udledning.

EU-Kommissionens nye tilgang betyder, at byggelovgivningen også skal handle om de byggematerialer, der bliver genanvendt og genbrugt. Allerede i dag kan en lang række standarder håndtere genbrugsmaterialer, men der er også mangler.

Vi skal for alt i verden bruge den systematik, som er i normsystemet i dag med national byggelovgivning: Eurocodes, produktstandarder, CE-mærkning og Byggevareforordningen samt standarder for materialeprøvning.

Men der er behov for, at hullerne i det eksisterende system fyldes ud for genanvendte materialer. Og her er det vigtigt, at de organer, der står for standardisering, forstår at inddrage personer med de rette kompetencer, for vi har brug for en ny tilgang i arbejdet med standardiseringer.

National lovgivning skal følge med
Det er samtidig vigtigt at tilpasse de nationale byggelovgivninger, så der åbnes for, at byggematerialer baseret på genbrug eller genanvendelse kan blive brugt i fremtidens byggeri og anlæg.

I det forståelsespapir, regeringen lavede sammen med støttepartierne, lægge man op til, at der skal udarbejdes en strategi for bæredygtigt byggeri og arbejdes med cirkulær økonomi inden for byggeriet.

I Dansk Byggeri foreslår vi konkret, at man i forlængelse af klimapartnerskabernes arbejde tager fat på at lave en strategi for bæredygtigt byggeri, som også omfatter cirkulær økonomi. Det arbejde bør forankres i et samarbejde mellem Boligministeriet, Miljøministeriet og Erhvervsministeriet og gerne med bred involvering af branchen på samme måde, som det aktuelt sker med klimapartnerskaberne.

Det er vigtigt, at vi tager fat på denne opgave, så vi i Danmark kan være med til at påvirke reguleringen i EU, samtidig med at vi får indsigt i og forståelse for den regulering, der sker internationalt.

Byggevarer bevæger sig jo frit i Europa, og vores udvikling skal tage bestik af det, reguleringen i EU lægger op til. Der er med andre ord brug for, at vi engagerer os i at udvikle det cirkulære byggeri herhjemme – med blikket stift rettet mod det, der sker i EU.

Forrige artikel Skorstensfejere: Hetz mod brændeovne fjerner fokus fra bilerne Skorstensfejere: Hetz mod brændeovne fjerner fokus fra bilerne Næste artikel Dansk Erhverv: Kommuner skal ikke være konkurrerende affaldsvirksomhed Dansk Erhverv: Kommuner skal ikke være konkurrerende affaldsvirksomhed
Dan Jørgensen: I dag har vi alt for mange forbrændingsanlæg

Dan Jørgensen: I dag har vi alt for mange forbrændingsanlæg

STOP: EU-retten sætter en stopper for et forbud mod import af affald, så klimaminister Dan Jørgensen (S) vil nå målet ved at lade forbrændingsanlæg udkonkurrere hinanden. Vi har grønnere alternativer, som kan erstatte den varme, forbrændingsanlæggene producerer, siger ministeren.