DI: Dansk erhvervsliv skal være førende indenfor cirkulær økonomi

DEBAT: Vand- og affaldssektoren står over for markante udfordringer med at begrænse klimaaftrykket. Men lykkes det, er det ikke bare godt for klimaet. Det skaber også store muligheder for de danske virksomheder, skriver Karin Klitgaard.

Af Karin Klitgaard
Underdirektør i DI

Vi skal begrænse klimaforandringerne og levere et bidrag til målet om 70 procents reduktion af CO2 i 2030. Det kræver vilde visioner. Vi skal ændre den måde, vi behandler vores spildevand og affald på, og vi skal producere produkter med længere levetid og mulighed for genanvendelse.

Vi står over for nogle markante udfordringer. Hvis vi lykkes, er det ikke bare godt for klimaet – så skaber det også store muligheder for de danske virksomheder.

Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi har netop taget fat på arbejdet. Den 11. december deltog en række virksomheder og organisationer i en workshop, hvor der kom masser af ideer til, hvordan vi konkret kan begrænse udledningen af drivhusgasser fra disse sektorer. Vi oplevede stort engagement og vilje til forandring.

Klima- og energineutral vandsektor
For et stykke tid siden har vi opstillet en vision om, at vandsektoren skal være energi- og klimaneutral i 2030. Det vil kræve innovation og samarbejde mellem teknologivirksomhederne, forsyninger og universiteter.

Hvis vi lykkes, er mulighederne enorme. Kun 20 procent af verdens spildevand bliver i dag renset. Og hvis alt spildevand skal renses med de nuværende metoder, vil vandsektoren bruge 4-6 procent af verdens elproduktion.

Når det gælder affaldet, er det klimapartnerskabets vision, at affaldssektoren skal slutte cirklen mellem forbrug og produktion, så intet går tabt. Affald rummer fremtidens råvarer. Med den stigende befolkning i verden, urbaniseringen og den øgede velstand, vil der opstå en mangel på ressourcer. Den mangel kan vi dække ved at genanvende ressourcerne i affaldet.

I Danmark vil det kræve, at vi håndterer affaldet markant anderledes. Alt for meget forbrændes. Alt for lidt bliver genanvendt. Skal det ændres, skal vi have affaldet tilbage til de virksomheder, som kan behandle affaldet, så vi får materialer af høj kvalitet, der kan indgå i ny produktion.

Mål om affaldsfrit samfund
Når vi hæver os helt op, er målet et affaldsfrit samfund. Det kan vi ikke nå i 2030, men vi skal arbejde målrettet. Det kræver, at vi indretter et samfund, hvor vi genanvender, genbruger, reparerer og deler, så produkter og materialer bevares i kredsløb. Det kræver en omstilling til et cirkulært Danmark.

Virksomhederne skal blive bedre til at anvende genanvendte materialer i deres produkter. Det reducerer både ressourcetrækket på jorden og CO2-udledningen, der er forbundet med udvinding af ressourcer. Det kræver ofte nyt design. Re-tænkning af design er også nødvendigt i forhold til at designe produkter med lang levetid, og som er velegnet til genanvendelse.

Vores håb er, at danske virksomheder i 2030 er verdensførende inden for cirkulære forretningsmodeller, der er baseret på bæredygtige materialer, genanvendelse, genbrug, deleøkonomi og salg af produkter som service. Det kræver et langt sejt træk med tætte partnerskaber og modige aktører.

Workshoppen i klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi viser, at erhvervslivet er klar.

Forrige artikel Dansk Energi: Klimapolitisk minefelt venter statsministeren til EU-topmøde Dansk Energi: Klimapolitisk minefelt venter statsministeren til EU-topmøde Næste artikel Dansk Byggeri til ministre: Skab et marked for bygge- og anlægsaffald Dansk Byggeri til ministre: Skab et marked for bygge- og anlægsaffald
Her er hovedpunkterne i regeringens bud på en grøn skattereform

Her er hovedpunkterne i regeringens bud på en grøn skattereform

DOKUMENTATION: Skatteminister Morten Bødskov (S) og klimaminister Dan Jørgensen (S) har mandag fremlagt regeringens bud på den omdiskuterede grønne skattereform. Udspillet er første skridt mod en ”mere ensartet” CO2-afgift. Få et overblik her.