Ekspert efter melding fra Dan Jørgensen: Import af udenlandsk affald er en klimafordel i en årrække frem

STOP: Klimaminister Dan Jørgensen varsler stop for import af udenlandsk affald til forbrænding på danske energianlæg. Det kan være fornuftigt på længere sigt, men frem til 2030 forventes importen stadig at have en positiv global klimaeffekt, lyder det fra ekspert og grøn tænketank.

Inden for de næste ti år vil det have positiv global klimaeffekt at importere udenlandsk affald til forbrænding på de danske kraftvarmeværker. Alternativet er nemlig ofte, at affaldet dumpes på lossepladser i lande med mindre skrappe miljøkrav.

Det vurderer Marie Münster, der er professor ved DTU Management og har forsket indgående i emnet med omfattende analyser af, om det økonomisk og klimamæssigt kan betale sig at importere affald fra udlandet. 

Og hendes konklusion kaster lys over konsekvenserne ved et stop for importen af affald til forbrænding, som klimaminister Dan Jørgensen (S) foreslog torsdag:

Login