EL og ALT savner at høre Lilleholts ambition for elforsyningen

KOMPETENCE: Et nyt lovforslag vil give ministeren til opgave at sætte mål for elforsyningssikkerheden. S og DF bakker op, mens EL og Alternativet efterspørger Lars Chr. Lilleholts (V) holdning til, hvor den bør ligge.

Det skal ikke længere være Energinets opgave at bestemme, hvor mange minutter danskerne skal leve uden strøm i kontakten.

Det mener regeringen, der vil sikre dette med en ny elforsyningslov.

”Endelig foreslås det, at energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om indhold og udarbejdelse af Energinets årlige redegørelse om elforsyningssikkerheden og om betaling for Energinets indkøb af ydelser,” står der i forslaget.

Login