Debat

Energibranchen: Der er brug for at lave en ny grøn tilslutningsordning sammen

Udfasningen af den nuværende udligningsordning betyder, at udbygningen af en grøn elproduktion på land er gået helt i stå. Derfor har vi brug for en ny aftale, for det haster med at komme i mål med klimaambitionerne, skriver Anders Stouge, Jan Hylleberg og Thomas Aarestrup Jepsen. 

Allerede i 2025 skal Danmark have nedsat CO2-forbruget med 50-54 procent og i 2030 skal reduktionen være på 70 procent. Det kræver en udbygning af vores vedvarende energi, skriver Anders Stouge, Jan Hylleberg og Thomas Aastrup Jepsen. 
Allerede i 2025 skal Danmark have nedsat CO2-forbruget med 50-54 procent og i 2030 skal reduktionen være på 70 procent. Det kræver en udbygning af vores vedvarende energi, skriver Anders Stouge, Jan Hylleberg og Thomas Aastrup Jepsen. Foto: Colourbox
Anders Stouge
Jan Serup Hylleberg
Thomas Aarestrup Jepsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvor skal den grønne strøm komme fra?

Det skylder vi den danske befolkning et svar på. Ikke mindst de kommende generationer, der skal leve med konsekvenserne, hvis vi ikke formår at få udfaset de fossile brændsler i en fart. For som det ser ud nu, så har vi ikke nok grøn strøm til at komme i mål med den store udskiftning af bilparken og til elektrificering af varmesektoren og af industrien frem mod 2030.

Vi er bagud med udbygningen af grøn elproduktion, og lige nu er udbygningen på land gået helt i stå. Det skyldes, at regeringen og Folketinget en sen nattetime i juni sidste år – mere eller mindre vidende - besluttede at udfase den nuværende udligningsordning, der i dag dækker omkostningerne til nettilslutning af vindmøller og solceller, og den deraf drevne udbygning af elnettet.

Lad os udforme en ny tilslutningsordning

Energistyrelsen mener, at det kan være i strid med EU's statsstøtteregler at fortsætte udligningsordningen i den nuværende model. Men så lad os da udforme en ny grøn tilslutningsordning, der er forenelig med statsstøttereglerne. Branchen bidrager gerne med konstruktive forslag.

Energistyrelsen svarer den 2. november på et indlæg fra Pernille Weiss (MEP for Konservative), der opfordrer Folketinget til at droppe planerne om at afskaffe udligningsordningen, da Kommissionen netop har slået fast, at en sådan ordning ikke nødvendigvis er i strid med statsstøttereglerne.

En udfasning af udligningsordningen og indførelsen af en ny producentbetaling sætter en massiv bremse i udbredelsen af den grønne strøm herhjemme.

Anders Stouge, Jan Hylleberg og Thomas Aarestrup Jepsen
Vicedirektør, Dansk Energi; adm. direktør, Wind Denmark og adm. direktør, Dansk Solkraft

Energistyrelsen afviser Pernille Weiss’ udtalelse og fastholder, at ” en videreførelse af ordningen vil kunne udgøre statsstøtte, og at ”der er risiko for, at Kommissionen ikke vil kunne godkende ordningen. Kommissionens seneste svar ændrer ikke ved denne vurdering.”

Men Energistyrelsen skriver dog også noget som er meget interessant. Nemlig at ”Den mulighed, som Kommissionen henviser til, kræver, at de nationale støtteordninger lever op til en række betingelser.”

Vi har brug for grøn strøm så hurtigt som muligt

Her vil vi så kraftigt anbefale, at vi sammen sætter os ned på tværs af VE-opstillere, netselskaber og myndigheder og udformer en finanslovsfinansieret støttemodel, der lever op til de betingelser, som gør sig gældende i EU.

Alternativet fører til usikkerheder for branchen og en længerevarende opbremsning i opstillingen af vind og sol. Det er uansvarligt og ikke rettidigt omhu, da vi har brug for den grønne strøm så hurtigt som muligt. Derfor: Lad os finde en passende model sammen. Det haster.

For allerede i 2025 skal Danmark have nedsat CO2-forbruget med 50-54 procent og i 2030 skal reduktionen være på 70 procent. Det kræver en udbygning af vores vedvarende energi. Det kræver en hurtig udbygning af den grønne elproduktion. Mere grøn strøm kræver mere sol og vind. Mere sol og vind kræver, at vi har en infrastruktur, der kan håndtere de nye mængder grøn strøm.

Projekter stopper, når vilkår er uigennemskuelige

En analyse fra EA-energianalyse for Dansk Solkraft viser tydeligt konsekvenserne. En udfasning af udligningsordningen og indførelsen af en ny producentbetaling sætter en massiv bremse i udbredelsen af den grønne strøm herhjemme. I den situation vil udbygningen af sol i 2030 falde fra 16 gigawatt til blot tre til fire gigawatt. Den samme tendens vil vi se for vind.

Vi ser allerede nu, at projekterne stopper, fordi vilkårene er så usikre og ugennemskuelige. Netselskaberne kan ikke nettilslutte anlæggene, så længe ingen ved, hvem der skal afholde omkostningen og hvornår. Samtidig spænder den ubrugelige model for de teknologi-neutrale udbud også ben for udbygningen.

Derfor står vi overfor en tvungen opgave. Udbygningen af vedvarende energi skal igen op i omdrejninger. Det kræver at Folketinget sætter sig i spidsen for en ny finanslovsfinansieret model for nettilslutning med videre.

Lad os udvikle den sammen nu!

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pernille Weiss

MEP (K)
sygeplejerske, cand.scient. i sundhedsvidenskab (SDU 2004), master i ledelse og innovation (CBS), certificeret sexolog

0:000:00