Fjernvarmeaktører: Klimapartnerskabets anbefalinger ser mest på potentialerne for el. Det er en skam

DEBAT: Energisektoren som helhed rummer et langt større reduktionspotentiale og langt bedre muligheder for sektorintegration, end der lægges op til med anbefalingerne fra partnerskabet, skriver Anders Buchardt Møller-Hansen, Per Sørensen og Morten Juhl Lassen.

Af Anders Buchardt Møller-Hansen, Per Sørensen og Morten Juhl Lassen
Hhv. energidirektør for Hillerød Forsyning, direktør for Hjørring Varmeforsyning og formand for Hedensted Fjernvarme

På trods af corona-krisen er klimadagsordenen ikke sat på hold. Vi har for nylig set Klimarådets udmærkede rapport, og senest kom de længeventede anbefalinger fra erhvervslivets klimapartnerskaber.

Som hhv. energidirektør, direktør og formand for fjernvarmeselskaber vil vi gerne rose anbefalingerne fra vores del af erhvervet, nemlig energisektoren, som Ørsted-direktør Henrik Poulsen har stået i spidsen for.

Heri præsenteres samfundet for en række fornuftige tiltag, der skal lede os i retning af 2030-målet.

Partnerskabets anbefalinger forholder sig dog mest til potentialerne for el. Og det er en skam.

For energisektoren som helhed rummer et langt større reduktionspotentiale og langt bedre muligheder for sektorintegration, end der lægges op til med anbefalingerne fra partnerskabet.

Fjernvarme helt central i energiplanlægning
Fjernvarmeselskaberne kan levere 44 procent af de samlede CO2-reduktioner ved at omstille fjernvarmen, så den er grøn og CO2-neutral i 2030. Det gøres ved at konvertere de 500.000 boliger, der i dag opvarmes af fossil, individuel opvarmning, til grøn fjernvarme og ved at omstille i industri og erhverv.

Vi kan altså finde næsten halvdelen af Danmarks påkrævede reduktioner i vores opvarmning alene!

Derfor er fjernvarmenettet helt centralt i energiplanlægningen. Det er med fjernvarmenettet, vi kan udnytte de enorme mængder af overskudsvarme fra industrien og datacentre. Det er med fjernvarmenettet, vi kan udnytte fremtidens nye energikilder som geotermi.

Og det er med fjernvarmenettet, at vi kan genanvende de enorme mængder energi fra fremtidens Power to X-processer, der vil give os nye grønne brændstoffer. Læg dertil, at det er i fjernvarmen vi kan lagre og udjævne udbud og efterspørgsel fra den svingende elproduktion fra sol og vindmøller.

Grøn varme må og skal tænkes ind som et centralt planlægningsværktøj. Mange af fjernvarmens anbefalinger er således også centrale anbefalinger hos partnerskaberne for både produktion, byggeri, anlæg og den energiintensive industri.

Derfor opfordrer vi regeringen til også lave et særskilt grønt varmespor i vores nationale klimahandlingsplan.

Men også lokalt bør politikerne give kommunerne friere rammer for energiplanlægning. Får de større ejerskab, kan de mere effektivt styrke og udvide fjernvarmenettet, der bør være skelettet i den danske klimastrategi, og som er leveringsdygtig i næsten halvdelen af den samlede klimaløsning.

Forrige artikel Kronik: Her er fire scenarier for coronakrisens konsekvenser for grøn omstilling Kronik: Her er fire scenarier for coronakrisens konsekvenser for grøn omstilling Næste artikel Tekniq: Den grønne omstilling løfter os videre efter coronakrisen Tekniq: Den grønne omstilling løfter os videre efter coronakrisen