Debat

Forsker: Kommunal klimaplanlægning skal op i hierarkiet

DEBAT: Hvis der ikke øremærkes statslige pulje- eller DUT-midler til kommunal klimaplanlægning, så kommer klimaet til at tabe til plejehjem og børneinstitutioner i kampen om kommunekronerne, advarer RUC-lektor Thomas Budde Christensen.

"Finansieringen til arbejdet med de kommunale klimaplaner
skal derfor findes på de kommunale budgetter i kamp med plejehjem,
børneinstitutioner, snerydning, og hvad der ellers må være af kommunale opgaver,
der kalder på midler," skriver RUC-lektor Thomas Budde Christensen i dagens debat.  
"Finansieringen til arbejdet med de kommunale klimaplaner skal derfor findes på de kommunale budgetter i kamp med plejehjem, børneinstitutioner, snerydning, og hvad der ellers må være af kommunale opgaver, der kalder på midler," skriver RUC-lektor Thomas Budde Christensen i dagens debat.  
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Thomas Budde Christensen
Lektor, Roskilde Universitet

Mens verdens ledere mødes i Paris for at diskutere rammerne for den fremtidige reduktion af drivhusgasser, risikerer arbejdet med kommunale klimaplaner i Danmark at strande på grund af manglende finansiering.

Stor effekt af lille SEP-pulje
Finansieringen af den hidtidige indsats har fundet sted via statslige puljer og kommunale midler. Via den såkaldte SEP pulje har Energistyrelsen som et led i udmøntningen af energiforliget fra marts 2012 finansieret 12 projekter, der havde til formål at fremme partnerskaber for energiplanlægning i samarbejde mellem kommuner, energiselskaber og virksomheder.

Projekterne under puljen blev afsluttet i 2015 og afrapporteret ved en fælles konference i oktober 2015. Trods puljens beskedne størrelse på 19 millioner kroner, har effekten været stor. I Region Sjælland har puljemidlerne eksempelvis muliggjort et innovativt samarbejde mellem hovedparten af kommunerne, 19 energiselskaber, energiklyngecentret og Roskilde Universitet.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til stevnhoved@altinget.dk

Under projektet er der blevet udviklet værdifulde inputs til kommunernes strategiske energiplaner, samt skabt mulighed for dialog på tværs af kommunegrænser både på tekniker-niveau og på politiker-niveau.

Gør klimaplaner til en bunden opgave 
Nu er puljemidlerne brugt, og der er ikke umiddelbart udsigt til nye statslige midler. Finansieringen af arbejdet med de kommunale klimaplaner skal derfor findes på de kommunale budgetter i kamp med plejehjem, børneinstitutioner, snerydning, og hvad der ellers må være af kommunale opgaver, der kalder på midler.

I mange tilfælde bliver klimaplanlægningen overladt til yngste fuldmægtig eller simpelthen købt som konsulentydelser uden den fornødne koordinering eller kompetenceopbygning i forvaltningen finder sted.

Thomas Budde Christensen, Lektor på Roskilde Universitet

Den kommunale klimaplanlægning risikerer derved at gå i stå, hvilket vil få negativ effekt på hastigheden i den grønne omstilling i Danmark.

En alternativ mulighed til puljefinansiering er at beslutte at gøre kommunale klimaplaner til en bunden opgave for kommunerne. En sådan beslutning vil sandsynligvis udløse et krav fra KL om, at der skal følge statslige DUT-midler med. Denne løsning vil formentlig være dyrere end pulje-finansieringen, men på den anden side sikre en mere ensartet gennemførelse de kommunale klimaplaner.

Løft klimaplanlægningen op i hierarkiet
Grundlæggende set er der et behov for at få løftet klimaplanlægningen op i hierarkiet af kommunale opgaver.

Klimaplanlægningen og især den strategiske klimaplanlægning stiller store krav til kommunerne, da denne kræver koordinering mellem mange plan-, projekt- og myndighedsopgaver, der traditionelt er opdelt – eksempelvis fysisk planlægning, varmeplanlægning, affaldsplanlægning, transport- og trafikplanlægning.

I mange tilfælde bliver klimaplanlægningen overladt til yngste fuldmægtig eller simpelthen købt som konsulentydelser uden den fornødne koordinering eller kompetenceopbygning i forvaltningen finder sted.

En langsigtet løsning på finansieringen af opgaverne, hvad enten det er med puljemidler eller DUT-midler, vil styrke klimaplanlægningens position i de kommunale forvaltninger og bidrage til at øge kvalitet og effekt af de gennemførte planinitiativer og projekter.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion