Pelle Dragsted: Staten skal holde Ørsted på den grønne kurs

DEBAT: Med staten som majoritetsejere af Ørsted kan vi garantere, at virksomheden fortsætter og udbygger den grønne vej, som den er slået ind på. Det sikrer samtidig danskerne et løbende afkast af det grønne vindmølle-eventyr, skriver Pelle Dragsted.

Brian Mikkelsens forslag om, at staten skal afhænde sin aktiemajoritet i Ørsted, er lige så lidt overraskende som en regnvejrsdag i november.

Højrefløjen har i årevis ønsket at frasælge Dong – nu Ørsted. Da det ikke var muligt at få flertal for en total privatisering, valgte man salami-teknikken. Først med det forkætrede salg af en ejerandel til den berygtede kapitalfond Goldman Sachs og siden med børsnoteringen, der bragte statens ejerandel ned på lige over 50 procent.

Senest har Ørsted frasolgt en vigtig del af den centrale danske infrastruktur i form af elnet-selskabet Radius, der forsyner en million danske husstande med elektricitet. Med afhændelsen af endnu en del af den infrastruktur, som knytter Ørsted til Danmark, har virksomhedens ledelse med direktør Henrik Poulsen i spidsen forsøgt at fjerne barrierer for et endeligt frasalg af den gamle danske energikæmpe.

"Hvorfor skal den danske stat drive vindmølleparker i Storbritannien. Det er da ikke en statslig opgave," lyder det nu helt efter drejebogen fra højrefløjen, mens det fremføres, at Ørsted ikke længere ejer vital infrastruktur i Danmark.

Men det en sandhed med store modifikationer. Ørsted ejer stadig kraftvarmeværker, der leverer strøm og varme landet over. Over en fjerdedel af det den danske fjernvarme og betydelige dele af elektriciteten produceres på Ørsteds værker. Ørsted er også Danmarks største producent af vindmøllestrøm.

Det statslige majoritets-ejerskab skaber tryghed om vores energiforsyning. Så vi ikke skal opleve samme problemer med underinvesteringer og afbrydelser, som andre lande har oplevet efter privatisering af deres elproduktion. Samtidig sikrer medejerskabet muligheden for at fastholde et stærkt fokus på grøn omstilling i Ørsteds danske energiproduktion – herunder en gradvis afvikling af biomasse, som har vist sig ikke at være så klimavenlig som forudsagt.   

Og netop spørgsmålet om demokratisk indflydelse bør stå centralt i diskussionen om et frasalg af Ørsted. Når Brian Mikkelsen spørger, hvorfor den danske stat skal eje vindmøller i Storbritannien, Holland og USA, bør svaret være: "Hvorfor ikke?"

Hvorfor skulle det være et problem, at den danske stat er medejer af et af verdens vigtigste virksomheder, når det gælder den grønne omstilling af energiforbruget? Det er da tværtimod en mulighed for at være med i forreste række i den grønne omstilling.

Et statsligt medejerskab sikrer danskerne demokratisk indflydelse på Ørsteds udvikling. Det så vi senest i forbindelse med salget af Radius, hvor et folketingsflertal kunne blokere for planerne om at frasælge københavnernes el-infrastruktur til en udenlandsk kapitalfond.

Denne demokratiske indflydelse er ikke mindst vigtig, når det gælder energiproduktionen, som er helt central for at gennemføre den vidtgående grønne omstilling, som er nødvendig, hvis vi skal undgå en ødelæggende klimaforandring.

Vi bør spørge os selv, om det i disse helt afgørende år for den grønne omstilling er en god idé at overlade mere magt og indflydelse til private aktionærer, som tænker i næste kvartals bundlinje og ikke i planetens fremtid. Eller om det er klogere at bevare en demokratisk indflydelse, som kan sikre, at der tages bredere samfunds- og miljømæssige hensyn?

Med staten (og dermed os alle sammen) som majoritetsejere kan vi garantere, at Ørsted fortsætter og udbygger den grønne vej, som virksomheden er slået ind på. Også selvom der skulle komme perioder, hvor en snæver og kortsigtet økonomisk betragtning ville føre til en mindre bæredygtig strategi.

Og sidst, men ikke mindst: Fortsat statsligt medejerskab af Ørsted sikrer danskerne et løbende afkast af det grønne vindmølle-eventyr. Et eventyr, som kun kunne realiseres med offentlige midler og støtteordninger.

En slags tilbagebetaling kan man sige. Og hvis afkastet så oven i købet løbende investeres i nye grønne eventyr, så kan det blive et rent win-win for både borgere, erhvervsliv og ikke mindst for planeten Jorden.

-----

Pelle Dragsted (f. 1975) er forhenværende folketingsmedlem for Enhedslisten og har tidligere været presseansvarlig og politisk rådgiver, også i Enhedslisten. 

Forrige artikel Pelle Dragsted: Radius-salg markerer et opgør med 25 års privatiserings-iver Pelle Dragsted: Radius-salg markerer et opgør med 25 års privatiserings-iver Næste artikel Benny Damsgaard: Brian Mikkelsens Ørsted-stunt var lige lovlig smart Benny Damsgaard: Brian Mikkelsens Ørsted-stunt var lige lovlig smart
Nyt tema: Er

Nyt tema: Er "det teknologiske fix" Danmarks klimaredning?

NY DEBAT: Regeringen satser massivt på, at CO2-lagring og Power-to-X skal hjælpe Danmark i mål med 70 procents CO2-reduktion i 2030. Er teknologien vores klimaredning? Det spørger vi en række forskere og organisationer om i den kommende tid på Altinget: forsyning.