Tekniq: Den grønne omstilling løfter os videre efter coronakrisen

DEBAT: Tre indsatser kan sikre betydelige CO2-reduktioner, skabe op mod 4.000 jobs og øge den økonomiske aktivitet i samfundet med 4,8 milliarder kroner årligt, skriver Tekniq-direktør.

Af Niels Jørgen Hansen
Direktør, Tekniq Arbejdsgiverne

I en tid, hvor coronavirussen ikke bare har indtaget landet, men også vores og politikernes fulde opmærksomhed, er det forståeligt, at emner som klimapolitik er sat på pause.

Men det er vigtigt, at vi fastholder fokus på den grønne dagsorden. For genåbningen af Danmark skal også være en genåbning af dansk økonomi, hvor vi går fra at "kompensere" til at fremme væksten.

I den forbindelse vil det være oplagt at tage fat på aktiviteter, der under alle omstændigheder bør have en central plads i klimaindsatsen.

Tekniq Arbejdsgiverne har som en del af klimapartnerskabsarbejdet for bygge- og anlægssektoren udpeget en række områder, hvor man kan opnå store CO2-reduktioner med relativt beskedne investeringer.

Samtidig kan mange af tiltagene sættes hurtigt i værk og få en umiddelbar beskæftigelseseffekt.

Tekniq Arbejdsgiverne peger på tre indsatsområder med en række tilknyttede forslag. Forslag, der sikrer betydelige CO2-reduktioner, skaber op mod 4.000 jobs og øger den økonomiske aktivitet i samfundet med 4,8 milliarder kroner årligt.

Tiltagene omfatter blandt andet oprettelsen af tre målrettede tilskudspuljer.

Sæt fart på varmepumperne
Vi skal bruge grøn energi til opvarmning i stedet for olie og naturgas.

Derfor foreslår Tekniq Arbejdsgiverne, at der etableres en tilskudspulje på 700 millioner kroner per år, som kan bidrage til at tredoble salget af varmepumper.

Puljen skal støtte op mod 25 procent af omkostningerne til en varmepumpe, der erstatter et oliefyr eller naturgasfyr.

Samlet set vil støttepuljen til tredobling af antallet af varmepumper bidrage med investeringer i størrelsesordenen 2,8 milliarder kroner årligt, hvoraf bygningsejernes investeringer altså vil udgøre cirka 2,1 milliarder kroner årligt.

Puljen kan isoleret set bidrage med godt 3.000 jobs. Offentlige bygningsejere forpligtes samtidig til at erstatte oliefyr med grøn energi.

Optimér bygningsinstallationerne
Med moderne teknik kan man i langt højere grad høste energibesparelser og CO2-reduktioner gennem en bedre styring af varm, lys og ventilation.

Derfor skal der etableres en pulje på 300 millioner kroner til at fremme intelligent styring og optimering af tekniske installationer.

På den måde kan vi sikre, at både private og offentlige bygningsejere bruger energien optimalt og samtidig udnytter strømmen, når den er grønnest og billigst.

Ligesom med udfasningen af oliefyrene er det dog vigtigt, at det offentlige Danmark går forrest. Derfor bør det være et krav, at alle offentlige bygninger har implementeret intelligent styring inden 2025.

Ban vejen for elbilerne
Endelig bør der afsættes en tilskudspulje på 200 millioner kroner til at sætte gang i opstillingen af ladestandere til elbiler.

For der er behov for en målrettet indsats for at skabe den ladeinfrastruktur, der skal understøtte op mod en million elbiler på vejene i 2030.

Det er vigtigt, at opstillingen af ladestandere er på forkant med udviklingen. Hvis ikke ladeinfrastrukturen forbedres markant, så man altid kan få opladet sin elbil, vil mange danskere være tilbageholdende med at udskifte deres benzin- og dieselslugere med det elektriske alternativ.

Puljen skal støtte både lynladere ved for eksempel motorveje, hurtigopladere ved for eksempel butikker og indkøbscentre samt almindelige opladere hos for eksempel almene boligselskaber, hvor mange kan deles om opladningsmulighederne.

Ved at kombinere de tre nævnte i initiativer kan vi hjælpe med at sparke gang i aktiviteten ude i de virksomheder, der skal udføre opgaverne.

Vel at mærke på et tidspunkt, hvor der er brug for at løfte erhvervslivet og dansk økonomi som helhed ud af den nuværende krise.

Disse initiativer kræver ikke lang tids projektering eller udbud, men kan hurtigt sættes i gang og skabe arbejdspladser.

Forrige artikel Fjernvarmeaktører: Klimapartnerskabets anbefalinger ser mest på potentialerne for el. Det er en skam Fjernvarmeaktører: Klimapartnerskabets anbefalinger ser mest på potentialerne for el. Det er en skam Næste artikel Rådet for Grøn Omstilling: Lemp ikke anlægsloftet uden at stille grønne krav Rådet for Grøn Omstilling: Lemp ikke anlægsloftet uden at stille grønne krav