DI Hovedstaden: Vi skal stå sammen om infrastruktur i hovedstaden, ikke pege fingre

DEBAT: I hovedstaden bør kommuner og virksomheder stå sammen om de fælles investeringsbehov. Det er sund fornuft både at investere i Lynetteholm og sende pengene til omegnskommunerne, skriver Eva Rindom. 

Eva Rindom
Adm. direktør i Atkins Danmark og formand for DI Hovedstadens infrastrukturudvalg

’Drop prestige-øen. Invester i omegnskommunerne’, ’det er ikke nok at bygge stort og flot i København’, og ’det er i omegnen trængslen er størst’.

Debatten om hovedstadens fremtidige infrastruktur er for alvor begyndt. Flere borgmestre i Københavns opland opfordrer regeringen til at droppe Lynetteholm og i stedet sende pengene efter omegnskommunerne. Men hvorfor denne modsætning? Det er sund fornuft at investere begge steder.

Trafikproblemerne i omegnskommunerne er massive og koster samfundet enorme summer. Selvfølgelig skal vi snakke om, hvordan 50.000 nye borgere kommer til og fra arbejde, når omegnskommunerne udvider med nye bolig- og erhvervsområder de kommende år.

Og ja, regeringen bør investere massivt i den kollektive transport og infrastruktur i hovedstadsområdet til gavn for alle.

Men for at få det ønske opfyldt, er det ikke den rette strategi at udskælde København og et projekt som Lynetteholm, der giver plads til 35.000 beboere, ligeså mange arbejdspladser, klimasikrer mod stormflod og skaber grundlag for ny infrastruktur, der gavner alle hovedstadens indbyggere.

Inspiration vest for Storebælt 
Vi må ikke glemme, at infrastruktur er en fælles udfordring, som vi skal løse i fællesskab. Hovedstaden er et fælles arbejdsmarked, og kommunegrænser har ingen betydning.

Det er infrastrukturen, der skaber sammenhængskraften mellem kommunerne. Og det gavner vores fælles arbejdsmarked i hele hovedstadsområdet.

Det er derfor nu, at vi – kommuner og erhvervsliv – skal stå sammen i stedet for at pege fingre. Vi kan lære noget af samarbejdet mellem kommunerne og erhvervslivet vest for Storebælt.

De er sammen lykkedes med at skabe grundlaget for statslige investeringer i motorveje til Herning og Silkeborg, letbaner i Aarhus og Odense og BRT-busser i Aalborg.

Senest stod Trekantsområdets syv borgmestre sammen med lokale DI-virksomheder i en fælles opfordring til partierne på Christiansborg om at prioritere deres lokale infrastruktur i den kommende infrastrukturplan.

Det er ikke enten-eller
I hovedstaden bør kommuner og virksomheder gøre det samme. Det er ikke et spørgsmål om enten-eller. Forudsætningerne for vores samfund ændrer sig, og byudvikling og infrastruktur overalt i hovedstadsområdet må nødvendigvis følge med.

Hvis vi sammen tænker langsigtet, giver det os mulighed for at tænke smartere og grønnere. Det er ikke en skidt ting, at vi har debatten nu om infrastrukturprojekter langt ude i fremtiden.

Mere kortsigtede projekter gavner selvsagt også samfundet, og det er oplagt at regeringen også prioriterer nødvendige investeringer med en kort anlægsfase.

Det vigtigste er, at vi står sammen i debatten – kommuner og erhvervsliv – om det kæmpe fælles investeringsbehov, vi har i hovedstadens vejnet, kollektive trafik, cykelstier og trafikknudepunkter som lufthavne og havne.

Lad os sammen arbejde for, at hovedstaden får en visionær og sammenhængende plan for vores fælles infrastruktur.

Forrige artikel Frank Jensen: København må aldrig blive en by for de få velstillede Frank Jensen: København må aldrig blive en by for de få velstillede Næste artikel Alternativet: Budgetforhandlinger på Københavns Rådhus var ren skinproces Alternativet: Budgetforhandlinger på Københavns Rådhus var ren skinproces
Lars Weiss er ny overborgmester i København

Lars Weiss er ny overborgmester i København

UDPEGET: Socialdemokratiet har valgt Lars Weiss som ny overborgmester i København. Han er valgt uden modkandidat og dermed er næste uges delegeretmøde aflyst.