Debat

Enhedslisten vil inddrage borgeren meget mere i Københavns udvikling

Line Barfod (EL) ser gerne, at København Kommune indfører borgersamlinger, borgerting, råd, bestyrelser og vejledende folkeafstemninger, så borgerne lettere kan komme med forslag og få indflydelse på byens udvikling og deres hverdag. ”Vi skal have borgerne med,” skriver hun.

Foto: Pressefoto
Line Barfod
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

København er en fantastisk by at leve i for de fleste af os. Men der er brug for en ny retning for vores by. Der er brug for, at vi sætter hensynet til natur, klima og mennesker i højsædet. Og sender spekulanter og profithensyn ud på et vigespor.

Fakta

Spidskandidaterne får ordet

Partiernes spidskandidater til valget til Københavns Borgerrepræsentation får i den kommende tid på skift ordet på Altinget Hovedstaden, når vi beder dem svare på:

Hvad er din mærkesag? Hvorfor og hvordan skal den gennemføres?

Panelet er:

Sophie Hæstorp Andersen (S)
Line Barfod (EL)
Mia Nyegaard (R)
Sisse Marie Welling (SF)
Franciska Rosenkilde (ALT)
Cecilia Lonning-Skovgaard (V)
Ole Birk Olesen (LA)
Jakob Næsager (K)
Finn Rudaizky (DF).

Bidrag til debatten kan sendes til [email protected] eller [email protected].

Den seneste klimarapport fra FN viser tydeligt, at det er nødvendigt at handle og at handle nu, hvis ikke det skal gå helt galt. Christiansborg nøler med de nødvendige tiltag. Så må København gå forrest.

Vi skal gennemføre en grøn omstilling, der ikke bygger på urealistiske forventninger om en hockeystav med teknologiske fiks ude i fremtiden, men i stedet tager fat på de virkemidler, vi ved virker.

Og den grønne omstilling skal være socialt retfærdig. Det skal ikke være de lavtlønnede og de fattige, der skal betale for omstillingen og se de rige køre forbi i dyre Teslaer, spise røde bøffer og købe det nyeste mærketøj hver måned, fordi de har råd til at købe aflad for deres klimabelastende forbrug.

Der skal være bedre alternativer til bilen

En væsentlig del af den grønne omstilling består i at nedbringe biltrafikken drastisk.

Vi skal have en meget mere grøn by. Ikke bygge på Amager Fælled og Stejlepladsen, men i stedet omdanne nogle veje og parkeringspladser til grønne områder

Line Barfod
Borgmesterkandidat Enhedslisten

Ifølge eksperterne så kræver det først og fremmest, at vi gør det mere besværligt at køre i bil i København med for eksempel at indføre hastighedsbegrænsninger og inddrage flere parkeringspladser. Men jeg har den klare holdning, at vi samtidig skal sørge for, at der er reelle alternativer for dem, der er afhængige af deres bil. Den kollektive transport skal udvides markant og der skal være flere cykelstier og cykelparkeringspladser.

Langt de fleste klarer sig uden bil i hverdagen, men mange har brug for en bil en gang imellem. Vi kan nå langt ved at give bedre muligheder for delebiler, eksempelvis ved at lave flere faste parkeringspladser til el-delebiler. Samtidig skal vi i dialog med håndværkere og andre, der har brug for at kunne parkere deres biler i dagtimerne.

Enhedslisten vil nytænke boligpolitikken

Et andet vigtigt element i den grønne omstilling er at nedbringe energiforbruget væsentligt. Vi skal have fart på klimarenoveringer af bygninger. Og have langt flere solceller på tagene og andre vedvarende energikilder.

Vi kan ikke få en ny retning for København alene ved at diskutere på Rådhuset. Jeg vil gerne invitere til dialog med håndværkere og andre små og mellemstore erhvervsdrivende

Line Barfod
Borgmesterkandidat Enhedslisten

Og så skal vi nytænke boligpolikken. Genbruge tomme bygninger. Give bedre muligheder for bofællesskaber og flergenerationsboliger, hvor der er mindre boliger og flere fællesfaciliteter. Det kan samtidig skaffe nogle af de billige boliger vi mangler.

Vi skal have en meget mere grøn by. Ikke bygge på Amager Fælled og Stejlepladsen, men i stedet omdanne nogle veje og parkeringspladser til grønne områder. Og begrønne tage og facader.

Men vi skal også ændre vores forbrug. Både kommunen og alle vi borgere skal handle bæredygtigt i fremtiden. Og vi skal deles meget mere om vaskemaskiner, boremaskiner og plæneklippere.

Kommunen skal i højere grad understøtte innovationen

Der er mange kreative mennesker i København, der kan være med i en storstilet innovation for at gennemføre den grønne omstilling. Men det forudsætter, at kommunen bliver langt bedre til at understøtte innovationen.

Det kræver en erhvervsfremmeindsats der målrettet kan bistå de mange, der gerne vil etablere demokratiske, grønne virksomheder. Det kræver, at vi i lokalplaner sikrer, at der er muligheder for værksteder og små butikker med en husleje, der er til at betale.

Og ikke mindst skal vi i kommunens indkøbs- og udbudspolitik arbejde for at sikre, at de lokale små og mellemstore virksomheder kan udvikle nye grønne produkter og produktionsmetoder i en markedsdialog med kommunen. Og at kommunen så rent faktisk køber grønt og bæredygtigt.

Alle borgere skal være med til at indrette København

Vi kan ikke få en ny retning for København alene ved at diskutere på Rådhuset.

Jeg vil gerne invitere til dialog med håndværkere og andre små og mellemstore erhvervsdrivende om hvordan vi kan udvikle et samarbejde om den grønne omstilling.

Når vi holder op med kun at se på kortsigtet økonomi, vil vi kunne skabe plads til at arbejde mindre og have mere tid til vores børn, til kultur, til idræt og alt det, der gør livet værd at leve.

Line Barfod
Borgmesterkandidat Enhedslisten

En dialog med de almene boligorganisationer, entreprenører, arkitekter, ingeniører, byplanlæggere og andre aktører på boligmarkedet om at etablere langt flere billige boliger, der samtidig skal være klimamæssigt bæredygtige.

Og vi skal have borgerne med. Vi skal bruge borgerting, borgersamlinger, råd, bestyrelser og vejledende folkeafstemninger, så borgerne kan komme med deres forslag og få indflydelse på byens udvikling og deres hverdag. 

Når vi holder op med kun at se på kortsigtet økonomi, men i stedet ser på en samlet tilgang om bæredygtighed i forhold til klima, miljø, social og økonomi i et langsigtet perspektiv, så vil vi kunne skabe plads til at arbejde mindre og have mere tid til vores børn, til kultur, til idræt og alt det, der gør livet værd at leve.

København skal være en by, hvor der er plads til alle både nu og i fremtiden – også fattigrøve og folk med almindelige indkomster. Derfor kommer dette valg i høj grad til at handle om byudviklingen, hvordan vil vi bygge og hvordan vil vi bo. Og hvordan vi gør København til en klimaneutral storby, hvor der også bliver plads til næste generation.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00