Debat

Joannahuset og Frederiksbergpolitiker: At hjælpe udsatte børn er en kompleks opgave, som ingen kommune kan løfte alene

Det etablerede system må ikke lukke sig om sig selv, når det bliver svært. Tværtimod. Lad os fokusere på, at vi har en unik mulighed for at lytte til barnets perspektiver, så den kommunale afgørelse kan træffes med stor kvalitet, skriver Jette Wilhelmsen og Anja Lundtoft (EL).

Kommunerne har en kompleks opgave med at opspore svigt mod børn og sikre, at de børn og familier, der har ret til hjælp, får hjælpen.
Den opgave kan ingen myndighed eller instans løfte alene, skriver Jette Wilhelmsen og Anja Lundtoft.
Kommunerne har en kompleks opgave med at opspore svigt mod børn og sikre, at de børn og familier, der har ret til hjælp, får hjælpen. Den opgave kan ingen myndighed eller instans løfte alene, skriver Jette Wilhelmsen og Anja Lundtoft.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Jette Wilhelmsen
Anja Lundtoft
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vores syn på børns rettigheder befinder sig i en brydningstid.

En forældet opfattelse af, at voksne ved bedst, må vige pladsen for det nye børnesyn, hvor børns perspektiver vægter lige så tungt som voksnes.

Derfor er der brug for Joannahuset. Og derfor er der brug for at kommuner og civilsamfund arbejder sammen til gavn for børnene.

Vi ved for eksempel, at hvert femte barn er udsat for fysisk vold i hjemmet, men at det kun er en tiendedel, vi når gennem de etablerede indsatser. Det skal vi gøre bedre.

Kompleks opgave for kommunen 

I denne måned er Joannahuset – Danmarks eneste krisecenter for børn og unge – flyttet fra København til Frederiksberg Kommune, og vi glæder os derfor til at udforske, hvordan et frugtbart samarbejde kan hjælpe flere af de børn, som har brug for hjælp.

Det har skabt rystelser i nogle kommuner, at børn og unge for godt tre år siden fik et krisecenter – Joannahuset – hvor de døgnet rundt kan henvende sig og søge rådgivning, retshjælp og husly, for eksempel hvis de er i en alvorlig interessekonflikt med deres forældre eller kommune.

Der skal være plads til at samarbejde med børnene for at få flere nuancer i den kommunale sagsbehandling.

Jette Wilhelmsen og Anja Lundtoft
Leder af Joannahuset og formand for Børneudvalget i Frederiksberg Kommune

Men alle kommuner burde være åbne for både Joannahuset og Barnets Lov, som giver kommunerne mulighed for at lægge større vægt på barnets perspektiv i de sociale sager.

Der skal nemlig være plads til at samarbejde med børnene for at få flere nuancer og mere inddragelse i den kommunale sagsbehandling.

Kommunerne har en kompleks opgave med at opspore vold og andre svigt mod børn og sikre, at de børn og familier, der har ret til hjælp, får hjælpen.

Den opgave kan ingen myndighed eller instans løfte alene.

Joannahusets socialfaglige og juridiske personale har indgående kendskab til børns rettigheder og muligheder samt bred erfaring med at møde og støtte børn i den helt særlige fase, hvor de er i krise og selv rækker ud efter hjælp til at bryde med den vold eller andre svigt, de udsættes for.

Det kan af nogle kommunale rådgivere eller deres chefer opfattes som en trussel eller kritik, at børnene med Joannahusets mellemkomst, kommer med flere krav, ønsker eller nuancer i en verserende eller allerede afgjort sag, men vi må være enige om, at det er børnenes råb om hjælp, som vi skal høre – og som kommer frem når de opsøger Joannahuset eller bliver henvist hertil.

Brug for børnenes viden

I alle landets 98 kommuner sidder dygtige socialrådgivere, som arbejder systematisk og fagligt for at sikre den rigtige hjælp til det stigende antal børn og familier, som har brug for det. Vi ved, det er meget komplekst, når der skal træffes afgørelser, som griber ind i barnets og familiens liv.

Det skal gøres med nænsomhed og grundighed. Det skal gøres med udgangspunkt i et helhedsperspektiv på familiens behov, men også med afgørende vægt på barnets perspektiv, og tit skal det grundige arbejde gøres hurtigt.

Socialrådgivere har brug for børnenes viden, for at kunne træffe afgørelser på et oplyst grundlag.

Jette Wilhelmsen og Anja Lundtoft
Leder af Joannahuset og formand for Børneudvalget i Frederiksberg Kommune

De socialrådgivere har brug for børnenes viden, for at kunne træffe afgørelser på et oplyst grundlag.

Den seneste tid har flere medier bragt historier om børn og unge, som har råbt om hjælp på grund af vold og omsorgssvigt, men er blevet overhørt. Børn, som for nogles vedkommende er blevet presset derud, hvor de skader sig selv, modsætter sig de etablerede systemers hjælp, sover i parker, på toiletter eller i toge.

De er tvunget til at klare sig selv i ekstremt risikofyldte situationer, fordi vi ikke så dem og greb ind i tide.

Det etablerede system må ikke lukke sig om sig selv, når det bliver svært. Tværtimod.

Lad os fokusere på det positive i brydningstiden, hvor vi får en unik mulighed for at lytte til barnets perspektiver, så den kommunale afgørelse kan træffes med stor kvalitet, hvor børnene har fået en fair chance for at blive hørt og samarbejdet med i deres egen sag.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anja Lundtoft

fmd. Børneudvalget i Frederiksberg Kommune

Jette Wilhelmsen

Leder, Joannahuset, lektor, Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol

0:000:00