Få overblikket: Her er hovedpunkterne i ny økonomiaftale for kommunerne

Den samlede ramme for kommunernes økonomi bliver løftet med over tre milliarder kroner, fremgår det af økonomiaftalen for 2024, som regeringen og KL har landet. Få overblikket her.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Katrine Falk Lønstrup

Regeringen og KL er efter ugers forhandlinger blevet enige om en aftale om kommunernes økonomi og serviceramme for 2025.

Aftalen indebærer et samlet løft af kommunernes økonomi på 3,2 milliarder kroner i 2025, mens der bliver skruet ned på bureaukratiet, hvor 1.000 årsværk skæres væk i statslig administration.

"Vi kan gå ind og give det største løft i forhold til kommunernes driftsøkonomi i 15 år," sagde finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde fredag.

"Der vil kunne ske markante investeringer i den nære velfærd for borgerne. Vi har bomstærk økonomi, og det giver også nogle økonomiske muskler til at bruge noget af det her til velfærden," fortsatte han.

Få et overblik over de vigtigste hovedpunkter i aftalen her.

Økonomisk ramme

 • Det kommunale udgiftsloft for 2025 øges med 3,4 milliarder kroner, hvoraf 546 millioner kroner er øremærket til kvalitetsforbedringer i ældreplejen.
 • Det skal blandt andet finansieres ved, at der bliver fjernet 1.000 årsværk i den statslige administration. Derudover skal kommunernes egne udgifter til administration nedbringes med 242 millioner kroner i 2025. Det reelle løft af kommunernes serviceramme er altså 3,2 milliarder kroner i 2025.
 • Det betyder, at den kommunale serviceramme i alt udgør 323,6 milliarder kroner.
 • Regeringen og KL er derudover enige om, at kommunerne skal forsøge at nedbringe deres samlede gæld.
 • Der afsættes en samlet ramme på 900 millioner kroner for 2024 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine, som udmøntes over bloktilskuddet.
 • Endelig er målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2025. Der laves en pulje på op til 200 millioner kroner til at støtte kommuner, der gerne vil sænke skatten.

Investeringer

 • Rammen for kommunernes investeringer i 2025 udgør 20,3 milliarder kroner – heraf er 888 millioner kroner allerede afsat til forbedringer af faglokaler i folkeskolen. Kommunerne skal dog selv finansiere 0,5 milliarder kroner af anlægsrammen.
 • I kommunernes anlægsrammer indgår også en pulje om 0,6 milliarder kroner i 2025 og 0,7 milliarder kroner i 2026 til at bygge nye botilbud.
 • En milliard kroner af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunerne holder sig inden for den aftalte anlægsramme i 2025, mens tre milliarder af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder budgetterne for serviceudgifterne i 2025.
 • Særtilskudspuljen for særligt vanskeligt stillede kommuner øges til 800 millioner kroner i 2025. Og der afsættes derudover en lånepulje på 200 millioner kroner til særligt vanskeligt
 • stillede kommuners anlægsinvesteringer på blandt andet det borgernære og grønne området.

Regelforenkling

 • Regeringen og KL har oprettet et samarbejdsprogram om regelforenkling. Aftalen indeholder 113 regelforenklinger, der skal frigive et trecifret millionbeløb.
 • Det omfatter blandt andet en række forenklingstiltag på tilsynsområdet, blandt andet at det statslige tilsynstryk på det kommunale og regionale område skal reduceres med 30 procent.

Digitalisering

 • Regeringen og KL er enige om, at der vil være øgede omkostninger på samlet set 77,1 millioner kroner i 2025, heraf 30,8 millioner kroner til kommunerne og 15,5 millioner kroner til regionerne til den fællesoffentlige digitale infrastruktur. De samlede omkostninger til det fællesoffentlige digitale samarbejde falder dog med 11,2 millioner kroner fra 2024 til 2025.
 • Der vil blive afsat 145,5 millioner kroner i 2025 til sundheds-it-infrastruktur.
 • Der vil ekstraordinært blive afsat 100 millioner kroner i en fireårig periode fra 2025-2028, heraf 25 millioner kroner i 2025, til en modernisering af sundhed.dk’s platform.
 • Der vil blive nedsat en digital taskforce for kunstig intelligens.

Læs hele aftalen her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nicolai Wammen

Finansminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2001)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024