Debat

Naboer til Københavns Lufthavn: Man får et indtryk af, at lufthavnens vækst vejer tungere end vores sundhed

Et forslag om udvikling af rammerne for Københavns Lufthavn er blevet sendt i høring. I den forbindelse må man fra politisk side stille krav om, at en potentiel stigning i antal flyvninger kun sker i takt med en reduktion i støj og luftforurening, skriver Helene Bach på vegne af borgergruppen "CPH uden udvidelse". 

Krav om afværgeforanstaltninger og reduktion af støj og luftforurening
må skrives ind i en eventuel lov om udvikling af Københavns Lufthavn. På den både vil sundheden for os naboer garanteres og tages
alvorligt, skriver Helene Bach. 
Krav om afværgeforanstaltninger og reduktion af støj og luftforurening må skrives ind i en eventuel lov om udvikling af Københavns Lufthavn. På den både vil sundheden for os naboer garanteres og tages alvorligt, skriver Helene Bach. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringen sendte 25. januar lovforslaget om ”udvikling af Københavns lufthavn” i høring. Lovforslaget er et led i udvidelsen af passagerantallet fra 30 til 40 millioner og potentielt 55 millioner om året samt udvikling af Københavns lufthavn som nordisk hub for fragtflyvninger.

I loven står der, at miljøkonsekvenser kan behandles senere, mens der i miljøvurderingen står, at ”det vurderes, at en sådan omlægning af lufthavnens infrastruktur ikke i sig selv vil medføre væsentlige negative påvirkninger af omgivelserne.”

Det billede kan vi som naboer til lufthavnen ikke kende. Lufthavnen har allerede væsentlige negative påvirkning af omgivelserne. De seneste fem til seks år har mange af os naboer oplevet en voldsom stigning i støj og lugtgener.

13 medarbejdere i lufthavnen har desuden fået anerkendt kræft som en arbejdsskade, og de partikler, som har gjort dem syge, stopper ikke ved hegnet. I områderne umiddelbart i nærheden af lufthavnen ligger flere skoler, daginstitutioner og udendørssportsfaciliteter, hvor børn opholder sig hele dagen.

Fokus på forurening i byer skal også gælde for flytrafik

Et studie fra Schiphol lufthavn konkluderer, at sundhedskonsekvenser, når man udsættes for luftforurening fra flytrafik, ikke er anderledes end ved luftforurening fra vejtrafik, og at flyudstødning kan sammenlignes med dieseludstødning. 

Det store fokus på at mindske forurening fra dieseludstødning i byerne burde derfor også gælde for flytrafik. Sundhedskonsekvenserne relateret til luftforurening er mange. Ifølge Miljøstyrelsen var luftforurening i gennemsnit for 2018 til 2020 skyld i cirka 4420 for tidlige dødsfald i Danmark. 

De seneste fem til seks år har mange af os naboer oplevet en voldsom stigning i støj og lugtgener

Helene Bach

Luftforurening er også skyld i forskellige inflammationssygdomme, kræft, astma, bronkitis og hjertekarsygdomme.

Et andet studie fra Schiphol lufthavn konkluderer, at langtidseffekterne, når man udsættes for ultrafine partikler fra flytrafik, har en mulig effekt på hjertekarsygdomme, hvorfor folk er begyndt at tage hjertemedicin i områder med høje koncentrationer af ultrafine partikler.

Ultrafine partikler kan også have konsekvenser for gravide og deres ufødte børn i form af for tidlige fødsler og lav fødselsvægt.

Læs også

Dokumentationen eksisterer allerede
I bemærkningerne til lovforslaget står der, at fremtidig forskning i ultrafine partikler og disses indvirkning på omkringliggende miljø skal afbalanceres i forhold til behovet for en konkurrencedygtig lufthavn.

Forskningen fra Holland viser, at ultrafine partikler fra fly har en indvirken på det omliggende miljø og sundheden for borgerne. Vi behøver altså ikke vente på fremtidig forskning, som der står i bemærkningerne til loven.

Der er rigelig af eksisterende dokumentation, som politikerne kan handle på baggrund af. Som borger og nabo til lufthavnen får man et indtryk af, at lufthavnens vækst vejer tungere end vores sundhed.

Lufthavnen har allerede væsentlige negative påvirkning af omgivelserne

Helene Bach

Det er ikke bare etisk uforsvarligt, men det er også en dårlig samfundsøkonomisk prioritering, når de grønne regnemodeller viser, at sundhedsudgifter relateret til luftforurening koster samfundet 95 milliarder om året.

Der må fra politisk side stilles krav i forbindelse med behandlingen af lovforslaget om udvikling af rammerne for Københavns Lufthavn, sådan at en potentiel stigning i antal flyvninger kun sker i takt med en reduktion i støj og luftforurening.

Fra lufthavnens side er argumentet, at moderne fly støjer og forurener mindre, men hvis det skal blive en realitet, må der stilles konkrete krav, sådan at det reelt bliver moderne fly, som flyver fra Københavns lufthavn.

Krav om afværgeforanstaltninger og reduktion af støj og luftforurening må skrives ind i loven, sådan at sundheden for os naboer garanteres og tages alvorligt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00