Jette Ryde Gottlieb
 svarer 
Thomas Danielsen

Hvad er ministerens overvejelser om beregning af den samfundsmæssige værdi af transporttid?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 822

Hvad er ministerens overvejelser om beregning af den samfundsmæssige værdi af transporttid på baggrund af Concitos indlæg »Er tiden løbet fra de tidsværdier vi bygger veje ud fra?«?
Skriftlig begrundelse:
Der henvises til Concitos indlæg i Ingeniøren den 12. april 2024 »Er tiden løbet fra de tidsværdier vi bygger veje ud fra?«. Det fremgår af indlægget, at Concito mener, at de tidsværdier, der bruges til at beregne den samfundsmæssige værdi af transporttid, kan være misvisende, idet Holland revurderer deres tidsværdier hvert tiende år, bilister efter coronatiden kører langsommere på vejene, flere borgmestre har foreslået at sænke hastigheden på motorvejen i København, og idet de danske værdier oprindeligt er fastlagt i 2007.

Svar fra onsdag den 17. april 2024

I henhold til Folketingets forretningsorden kan § 20-spørgsmål stilles med henblik på at få oplyst en ministers holdning til eller opfattelse af et offentligt anliggende på grundlag af information, der er umiddelbart tilgængelig for ministeren.

Det er min opfattelse, at spørgsmålet falder uden for rammerne af et § 20-spørgsmål, da oplysninger om beregning af den samfundsmæssige værdi af transporttid ikke er mig umiddelbart tilgængelige. Jeg må henvise til, at spørgsmålet stilles som alm. del gennem Transportudvalget.

0:000:00