Peter Skaarup
 svarer 
Peter Hummelgaard

Hvor meget koster kriminelle familieklaner i Københavns Kommune årligt det offentlige?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Retsudvalget, Spørgsmål 913

Vil ministeren redegøre for, hvor meget kriminelle familieklaner i Københavns Kommune årligt koster det offentlige? Vil ministeren desuden redegøre for, hvor meget kriminalitet kriminelle familieklaner i Københavns Kommune er hhv. sigtet og dømt for i perioden 2022-2024, herunder en oversigt over de forskellige former for kriminalitet, der er blevet begået?

Svar fra torsdag den 16. maj 2024

1.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Østjyllands Politi.

Det samarbejde, som omtales i artiklen, vedrører et lokalt samarbejde mellem Østjyllands Politi og Aarhus Kommune under navnet ”Knæk Kurven”. Samarbejdet er iværksat på baggrund at et lokalt udviklingsarbejde hos Østjyllands Politi, som er iværksat som følge af, at politikredsen har fået kendskab til, at der i politikredsen kan være familier, som er særligt belastede af kriminalitet gennem flere generationer.

”Knæk Kurven” gennemføres ikke på nuværende tidspunkt i de øvrige politikredse.” 2 Det er dybt bekymrende, at der i Danmark findes kriminelle familier. Det går ud over lokalområdet, hvor de kriminelle familier kan skabe stor utryghed. Det går også ud over børnene, som har en øget risiko for selv at ende i en kriminel løbebane, hvis de har familie, der begår kriminalitet. Det koster samfundet – kommunen og politiet – rigtig mange ressourcer, som kunne være brugt på at hjælpe de mange lovlydige danskere, som måtte have brug for det.

For at myndighederne effektivt skal kunne sætte ind over for denne form for kriminalitet, er der naturligvis behov for viden om, hvem disse kriminelle familier er. Derfor har jeg bedt Rigspolitiet om i dialog med politikredsene at undersøge, hvordan man lokalt i de enkelte politikredse kan skabe et overblik over, hvilke familier der er relevante at være særligt opmærksomme på.

Arbejdet er dog ikke klaret med et overblik over kriminelle familier. For at bremse denne udvikling kræver det i min optik en helhedsorienteret indsats fra alle aktører i lokalsamfundet.

Vi skal naturligvis fra Christiansborgs side gøre alt, hvad vi kan for at understøtte de lokale tiltag og indsatser. Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier i november 2023 indgået en aftale om en ny bandepakke (Bandepakke IV) med en række tiltag, som bl.a. skal forebygge, at børn og unge havner i en kriminel løbebane. Bandepakke IV indeholder bl.a. et tiltag om fokuseret SSP-samarbejde, hvor politiet og kommunerne på en sikker måde kan dele relevante oplysninger med hinanden. Derudover videreudvikler og udbreder vi den såkaldte ”knockknock-strategi”, hvor politiet opsøger børn og unge på kanten af organiseret kriminalitet og tager en forebyggende dialog med de unge og familierne, ligesom det – med henblik på at sætte hårdere ind over for bandernes rekruttering – er en del af lovforslaget om implementering af bandepakke IV, at der skal indsættes en ny bestemmelse i straffeloven, der selvstændigt kriminaliserer handlinger, der er egnede til at bidrage til at involvere børn og unge i kriminalitet.

0:000:00