Christopher Røhl
Svar til 

Svar til Røhl Andersen: Handicapadgang til havnebadet ville kræve 32 meter lang rampe ved Islands Brygge

Spørgsmål fra Rådhuset oprettes på basis af Københavns Kommunes database over de spørgsmål, der stilles af Borgerrepræsentationens medlemmer og besvares af kommunens borgmestre. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

2021-0158620-3

Christopher Røhl Andersen (R) har 3. juni 2021 stillet følgende spørgsmål til Kultur- og Fritidsforvaltningen:

1. Er det korrekt, at der ikke er adgang til havnebade og badezoner i København for kørestolsbrugere?
2. Har det været overvejet at give adgang til de eksisterende havnebade og badezoner? Og hvad ville det i så fald koste at etablere?
3. Og i forlængelse heraf, hvad vil det koste at etablere i en ny badezone eller lave det ved en eksisterende badezone?

Svar fra mandag den 7. juni 2021

Kultur- og Fritidsforvaltningen har 9. juni 2021 afgivet følgende svar:

1) Der er både handicapadgang og lift ved Helgoland, hvor livredderne kan hjælpe med betjening af liften.
Ved Havnebadet Sluseholmen er der niveaufri adgang ind til selve havnebadet, men ikke nogen lift.
Livredderne hjælper gerne med adgang til vandet. Der er af tekniske årsager ikke adgang til badezonerne (se nedenfor).

2) Ejendomsdrift & Service har i december 2020 undersøgt mulighederne for handicapadgang ved Havnebadet Islands Brygge. Der kan desværre ikke laves en adgang, som overholder kravene om en hældning på 5 cm. pr meter hele tiden, da havnebadet ligger på flydepontoner, og vandstanden kan variere meget.
Ved stormflod kan der være op til 1,7 meter højvande og ved stormvejr 0,5 meter lavvande. En løsning som vil fungere ved normal vandstand, vil koste omkring 360.000 kr. med ny rampe, rækværk og handicaplift.

3) Med hensyn til badezonerne er der typisk en niveauforskel på 1,6 meter fra kajkant og ned til pontonen. Det vil således kræve en 32 meter lang rampe at overholde kravet på 5 cm. pr meter for handicapadgang. Det vil gøre gangbroen for tung i forhold til de nuværende pontoner.
En løsning med handicapadgang til badezoner vil således kræve både en større og tungere landgangsbro og en kraftigere ponton med mere opdrift. Det vil formentlig koste ca. det dobbelte af de nuværende badezoner, som koster ca. 600.000 kr. stykket. En anslået pris for en ny badezone med handicapadgang er således ca. 1,2 mio. kr.

0:000:00