Annoncørbetalt indhold

Hvem skal forløse Øresundsregionens store potentiale?

Øresundsregionens ambitioner skal genfindes. Det kunne lyde som et opråb fra 2019, og det er det også. Det var titlen på et debatindlæg, jeg i 2019 skrev sammen med Stephan Müchler, administrerende direktør i Sydsvenska Handelskammern.

Foto: Dansk Erhverv
Brian Mikkelsen adm. dir. Dansk Erhverv

Vi skrev, hvordan vi i en tid med fokus på globaliseringens muligheder tit overser de potentialer, der er lige for næsen af en. Vi understregede, hvordan der var brug for at skrue op for ambitionerne, hvis Øresundsregionen skulle være et af Europas førende kraftcentre, og hvis vi skulle indfri de unikke muligheder, som findes i grænseområdet mellem Sverige og Danmark.

Øresundsregionens udfordringer kræver aftaler mellem landene på nationalt politisk niveau

Brian Mikkelsen
Adm. dir. Dansk Erhverv

Der er ikke løbet meget vand i åen siden dengang, eller meget vand under broen for den sags skyld. Der er fortsat grund til at efterlyse et politisk fokus på og en vilje til at styrke samarbejdet.

Når Øresundsbron er vært ved en konference om Nordeuropas største arbejdsmarked i Børssalen hos Dansk Erhverv fredag den 27. januar, er det på bropiller af muligheder. Ca. 16.500 pendler hver dag til deres job og 100.000 mennesker rejser over sundet. I de seneste uger har vores danske håndboldherrer haft "hjemmebane" i Malmø.

Takket være vores fælles bro, er vi en fælles region. Nuvel, der er også forskelle mellem landene, men forskelligheder skaber også muligheder - forskellige valutakurser giver nye muligheder for at tage job eller etablere sig på en anden side af Øresund. Forskellene kan være drivkraft for at såvel private som erhverv, og det er noget, vi i højere grad skal tage vare på.

Det fælles arbejdsmarked er under udvikling, men års grænsekontrol fulgt af en pandemi har medført tabt tillid. Både Danmark og Skåne har stor fordel af et integreret arbejdsmarked så det ligger lige til højrebenet at indfri potentialet. Der er stor økonomisk gevinst ved pendlingen over Øresund. Beregninger fra Dansk Erhverv viser, at de tusindvis af svenskere, der i 2021 pendlede til Danmark for at arbejde, bidrog med 8,8 mia. kr. (2021-priser) til Danmarks BNP - men tallet er faldet de sidste 10 år.

Øresund har ingen egentlig samlende organisation - Øresundsbro Konsortiet er den eneste mellemstatslige af slagsen. Greater Copenhagen har kommunalt og regionalt fokus. Øresundsinstituttet bidrager med fakta og analyser. Derudover findes organisationer for særlige interesser, f.eks. Medicon Valley Alliance. De er alle vigtige aktører, men Øresundsregionens udfordringer kræver aftaler mellem landene på nationalt politisk niveau.

De nationale regeringer lader de nordiske samarbejdsministre håndtere Øresundsregionen, men det må ikke forhindre møder og direkte aftaler mellem landenes fagministre - inden for arbejdsmarked, transport, skat og meget mere. Det er nu vi behøver aftalerne - om bare seks år står Femernforbindelsen klar, og endnu en ny virkelighed presser sig på - og kræver, at vi har fjernet de hindringer og gødet de muligheder vi har i Øresundsregionen.

Dansk Erhverv stiller sig derfor bag ideen om en "Øresundspakke" for et samlet arbejdsmarked mellem landene - og vi foreslår, at en af de eksisterende organisationer tildeles et samordnende og drivende ansvar for at få arbejdet i gang.

Som en start på den nye fortælling om Øresund kommer Dansk Erhverv til at tage initiativet til et møde mellem erhvervsministrene for at vurdere mulighederne for et styrket samarbejde gennem et Dansk-Svensk Handelskammer.

0:000:00