DBU hemmeligholder centrale oplysninger om værdipapirer for 200 millioner

Det danske fodboldforbund har tjent millioner på finansmarkederne under coronakrisen, men vil ikke fortælle offentligheden, hvilke selskaber man investerer i. Det får kritik af Transparency International og Play the Game.

DBU får kritik for at ville være en del af noget større samtidig med, at man skjuler, hvilket selskaber man har aktieinvesteringer i.
DBU får kritik for at ville være en del af noget større samtidig med, at man skjuler, hvilket selskaber man har aktieinvesteringer i.Foto: Ritzau Scanpix
Rasmus Dahl Løppenthin

Dansk Boldspil-Union vil gerne være en "en del af noget større" og har endda nedsat sin egen komité, der arbejder for, at fodboldforbundet bliver "anerkendt for Good Governance, samfundsansvar og gode relationer ved at sikre transparens".

Samtidig har DBU-formand Jesper Møller ført valgkamp om topposter i UEFA, hvor han har kæmpet for "øget transparens" i det europæiske fodboldforbund.

Alligevel ønsker DBU ikke at oplyse, hvilke selskaber unionen investerer sin formue i.

Det fremgår af DBU's seneste regnskab, at det danske fodboldforbund tjente 6,7 millioner kroner på sine investeringer i 2020. Beholdningen af værdipapirer er nu vokset til næsten 200 millioner kroner.

Altinget har derfor spurgt DBU, om unionen vil udlevere sine aktieliste. Men det afviser kommunikationschef Jakob Høyer med den begrundelse, at Danske Bank styrer forbundets investeringer.

"Derfor mener vi ikke, at vi er forpligtet til at udlevere en liste, der ændrer sig løbende, og som ikke engang er i DBU’s hænder på daglig basis," fortæller han i et skriftligt svar, da DBU ikke ønsker at stille op til interview.

Læs også

Kan ikke gemme sig
Transparency International er dog særdeles kritiske over for, at offentligheden ikke må få indblik i det danske fodboldforbunds aktier.

"Det er helt uholdbart, at DBU ikke vil fortælle, hvad de investerer i," siger formand Jesper Olsen. 

Især herrelandsholdet i fodbold har en helt unik status i danskernes bevidsthed. Og med det følger et særligt samfundsansvar, mener han.

"Jeg tror egentlig også, at DBU selv ville sige, at de ikke bare er en kommerciel forretning. De er noget større. Og når de er det, så kan de ikke på den måde gemme sig og skjule deres økonomiske interesser," siger Jesper Olsen.

Han får opbakning fra Play the Game, der arbejder for at øge etik og demokrati i international topsport.

"Det er svært at forstå, at DBU vælger at lukke sig om sig selv og holde deres investeringer skjulte for offentligheden. Det rimer dårligt med deres erklærede mål om at udvise samfundsansvar, og det flugter heller ikke med deres krav om transparens i UEFA og FIFA," siger Jens Sejer Andersen, der er international chef i Play the Game.

Det er helt uholdbart, at DBU ikke vil fortælle, hvad de investerer i.

Jesper Olsen
Formand, Transparancy International

Har sendt uddrag af investeringspolitik
DBU fastholder, at der ikke er noget odiøst i, at man undlader at offentliggøre sin aktieliste. Man henviser til, at den eksterne kapitalforvalter investerer "efter reglerne i DBU’s og Danske Banks egen investeringspolitik".

Altinget forsøgte tilbage i august at få DBU til at udlevere sin investeringspolitik, men det afviste kommunikationschef Jakob Høyer dengang. Men efter at være blevet præsenteret for kritikken fra Play the Game og Transparency International har unionen nu sendt et uddrag af sin investeringspolitik.

Altinget har derefter forsøgt at få hele investeringspolitikken, men den ønsker DBU ikke at dele.

"Du har fået den del af investeringspolitikken, der er relevant i denne sammenhæng," skriver kommunikationschef Jakob Høyer i en mail.

Det er da udmærket, at DBU efterlever internationale standarder for ansvarlige investeringer. Alt andet ville være højst betænkeligt. 

Jens Sejer Andersen
International chef, Play the Game

Ekspert roser DBU
Altinget har sendt uddraget af investeringspolitikken til Claus Primdal Sørensen, der er selvstændig rådgiver i bæredygtige investeringer og tidligere CSR-chef i eksportkreditfonden. Og han vurderer selve strategien ser fornuftig ud.

"Ledelsen stiller konkrete krav til, hvordan kapitalforvalteren skal forholde sig, når der investeres. Så i forhold til selve investeringspolitikken mener jeg ikke, man kan forvente mere af DBU," siger han.

DBU skriver i sin investeringspolitik, at unionens kapitalforvalter skal sikre, at alle investeringerne lever op til internationalt anerkendte retningslinjer for selskabers samfundsansvar.

"Dette medfører, at alle investeringerne skal screenes i henhold til FNs Global Compact, FN’s Guiding Principles on Business and Human Rights, OECD’s Guidelines for Multinational Business. Disse normer er internationalt anerkendt og omfatter områderne: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption."

Og man er klar til at drage konsekvensen, hvis virksomheder udviser uetisk adfærd, lyder det videre.

"Selskaber, der bevidst bryder disse retningslinjer, ekskluderes fra porteføljens aktier og/eller virksomhedsobligationer, såfremt en uønsket adfærd, efter dialog med selskabet, ikke ændres.”

Skal vi tage politikken for pålydende, bør den derfor være et værn mod en stribe uetiske investeringer, fastslår Claus Primdal Sørensen.

"De siger, de forholder sig til negativ indvirkning på menneskerettighederne, og så har jeg svært ved at se, hvordan de kan have aktier i eksempelvis virksomheder, der producerer eller anvender våben," siger han og fortsætter.

"Jeg vil heller ikke mene, det er i overensstemmelse med investeringspolitikken at have aktier i selskaber, der er ejet af diktaturer. Så skal du i hvert fald have en strategi om for at kunne ændre noget via dine investeringer. Og det er jo tæt på umuligt for en lille investor som DBU."

Problemet er dog, at investeringspolitikken ikke siger noget om, hvordan DBU's formue i praksis investeres.

"Den er jo bare et ledelsesværktøj, som det er op til kapitalforvalteren at efterleve. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har nogen grund til at tro, at Danske Bank ikke efterlever den. Men vi kan bare ikke sige noget sikkert om det, når vi ikke kender indholdet af de konkrete investeringer," siger Claus Primdal Sørensen.

Kapitalforvalter afviser ikke våbeninvesteringer
Danske Bank oplyser, at man er juridisk forhindret i at kommentere på konkrete kunders investeringer og investeringspolitik. Men banken forklarer, at man ikke investerer i tobak, kul samt olie fra tjæresand.

Til gengæld har Danske Bank ikke sortlistet al våbenproduktion, men konstaterer i et skriftligt svar, at man ikke har aktier i såkaldt "kontroversielle våben".

Danske Bank tager samtidig højde for menneskerettighederne i sin kapitalforvaltning. Banken svarer dog ikke klart på, om man kan afvise at have investeringer i selskaber, der krænker menneskerettighederne, men oplyser i stedet mere generelt.

"Eksempelvis investerer vi ikke i en række selskaber, der bryder med menneskerettighederne og er involveret i korruption”

Derudover følger Danske Bank de embargoer, som Danmark, EU, USA og FN har sat i forhold til diktaturstater som Nordkorea, Iran og Syrien. Men der er ikke sat nogen barrierer for investeringer i Qatar, hvor der skal afholdes en stærkt omdiskuteret VM-slutrunde om godt et år.

Samlet set tegner der sig derfor et billede af, at DBU på ingen måde er beskyttet mod uetiske investeringer. Det vurderer Eigil Johannisson, der er sustainable finance advisor i Mellemfolkeligt Samvirke. 

"Ud fra fra det oplyste kan man desværre ikke konkludere, at DBU ikke kan have aktier i eksempelvis fossile brændstoffer, våben eller virksomheder, der er ejet af diktaturstater," siger han.

Ud fra fra det oplyste kan man desværre ikke konkludere, at DBU ikke kan have aktier i eksempelvis fossile brændstoffer, våben eller virksomheder, der er ejet af diktaturstater.

Eigil Johannisson
Sustainable finance advisor, Mellemfolkeligt Samvirke

Fastholder kritik
Play the Game fastholder også sin kritik af DBU's ageren i sagen.

”Det er da udmærket, at DBU efterlever internationale standarder for ansvarlige investeringer. Alt andet ville være højst betænkeligt. Men det er svært at se DBU’s interesse i at holde sine konkrete investeringer skjulte for offentligheden," siger Jens Sejer Andersen.

Transparency International mener heller ikke, at DBU kan gemme sig bag en investeringspolitik. De bør lægge deres aktier åbent frem, lyder det.

"Under EM havde DBU en måned, hvor de overbeviste hovedparten af den danske befolkning om, at der er 'en del af noget større'. Og så synes jeg, det er påfaldende, at de ikke vil fortælle, hvad det 'større' er," siger formand Jesper Olsen.

Han frygter, at lukketheden skyldes, at DBU har økonomiske interesser, der ikke tåler dagens lys.

"Når nogen skjuler noget, så rejser det for mig altid spørgsmålet: Hvad er det, jeg ikke må få at vide? Er det fordi, DBU har aktier i Qatar Airways?," siger Jesper Olsen.

Jakob Høyer fra DBU har ikke svaret konkret på, om DBU har aktier i virksomheder, der er ejet af diktaturstater eller bryder med menneskerettighederne. Men han fortæller, at man agerer ansvarligt, og forklarer samtidig, at en stor del af formuen er placeret i obligationer for at minimere risikoen.

"Formålet med DBU’s investeringspolitik er meget klart at undgå investeringer i uetiske formål så som fx våbenhandel, brud på menneskerettigheder, der strider med FN’s Global Compact. Danske Banks egne investeringsretningslinjer tilsiger tilsvarende, at der ikke kan foretages sådanne investeringer," lyder det i en skriftlig kommentar fra kommunikationschef, Jakob Høyer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Høyer

Kommunikationschef, DBU
journalist (DJH 1996)

Jesper Olsen

Formand, Transparency International Danmark, konsulent, ekstern lektor i offentlig ret, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, bestyrelsesmedlem Alzheimerforeningen, bestyrelsesformand, Klostergården i København
cand.jur.

0:000:00